Frågor och svar tillträde Forsmark

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna för dig som är konsult eller entreprenör.

Säkerhetsprövning

Vad innebär en säkerhetsprövning?

Det består av två delar för svenska medborgare:

Del 1. Säkerhetsbedömning - Intyg från din arbetsgivare

Del 2. Registerkontroll – Kontroll mot belastningsregistret hos säkerhetspolisen.

Säkerhetsbedömning del 1

Den ska visa följande:

  • Att personen inte är misstänkt och står under utredning för brott, står under åtal eller har dömts i domstol under de senaste 5 åren
  • Att personen inte har missbruksproblem
  • Att personen inte har allvarliga ekonomiska problem
  • Att betyg och intyg som personen hänvisat till vid ansökan om anställning är tillförlitliga

Samt via referenser kontrollera ovanstående.

Om man gjort en säkerhetsprövning en gång, måste man göra den igen?

Extern personal som inte tjänstgjort på Forsmark under en 12-månaders period skall genomföra säkerhetsbedömning inklusive registerkontroll igen då dennes registrering tas bort efter en ovanstående period enligt svensk lag.

Gäller säkerhetsprövning från andra kraftverk på FKA?

Varje anläggning gör sin egen registerkontroll. Om du är registerkontrollerad för annat kärnkraftverk så går handläggningstiden snabbare. Samlingsintyg för säkerhetsbedömning - del 1, samtycke för registerkontroll samt framställan - del 2, ska sändas till Forsmark för att Forsmark ska kunna skicka in för registerkontroll på aktuell person till myndigheten samt kunna registreras i våra tillträdessystem.

Hur gör firman en säkerhetsbedömning av aktuell personal?

Säkerhetsbedömningen grundas på personlig kännedom om den prövade och uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser. Följande frågor är rekommenderade att ställas till berörd person:

  • Har du senaste 10 åren varit misstänkt för eller dömd för brott enligt brottsbalken?
  • Pågår det någon polisiär utredning där du är inblandad?
  • Har du eller har du haft missbruksproblem eller är misstänkt för eller dömd för brott enligt narkotikastrafflagen?
  • Har du senaste fem åren dömts för eller är misstänkt för rattonykterhet / rattfylleri?
  • Har du tidigare gett medgivande till registerkontroll eller blivit kontrollerad enligt §14 (säkerhetsskyddslagen) om terrorbrott?

Vad innebär blanketten ”Samlingsintyg om genomförd säkerhetsbedömning”? (del 1)

Säkerhetsbedömningen görs av varje leverantör och intygas via samlingsintyget. Säkerhetsbedömningen grundas på personlig kännedom om den prövade och uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser.

Registerkontroll – del 2

Vad innebär en registerkontroll? (del 2)

Det är en kontroll mot belastningsregistret hos säkerhetspolisen. Kontrollen ska visa att de uppgifter som framkommit vid säkerhetsbedömningen inte är belastande. För att Forsmark ska få lov att göra denna kontroll krävs ett godkännande av berörd person/samtycke.
Forsmark behöver blanketterna ”Framställan om registerkontroll” och ”Samtycke till registerkontroll” ifyllda.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid registerkontrollen tar är inget vi kan styra över och tyvärr kan vi inte heller veta var i kedjan det är. Allt beror på hur mycket Svenska Kraftnät och Säpo har att kontrollera. Det är viktigt att det enbart skickas in handlingar på de personer som är aktuella för arbete på Forsmark för att minska handläggningstiden hos Svenska Kraftnät(-mellanhand) och Säpo.

Vem är ansvarig för att skicka in handlingar?

Firman som ska utföra arbete ska skicka in handlingar till Forsmark.

Vart ska handlingar skickas?

Handlingar ska skickas till Forsmarks Kraftgrupp AB, Tillträdesfunktionen, 742 03 Östhammar. Det blir fel och är inte tillåtet att en leverantör skickar handlingar direkt till Svenska Kraftnät eller Säpo, dessutom tar det längre handläggningstid för berörd person.

Hur lång tid innan ska handlingar skickas in?

6 veckor innan arbetet ska påbörjas på Forsmark för svenska medborgare.  6-8 veckor innan för utländska medborgare. Det är ingen garanti för att registerkontrollen är klar inom denna tid.

När ska en person vara registerkontrollerad? (del 2)

Alla som skall in och arbeta på Forsmark anläggningar skall vara registerkontrollerade.

Vem gör registerkontrollen?

Det är Forsmark, som anläggning, som gör registerkontrollen. Forsmark registrerar och skickar därefter handlingar till Svenska Kraftnät som sedan skickar handlingar till Säpo, vilka i sin tur kontrollerar svenska medborgare. Är det en utländsk person så skickar Säpo handlingarna till sin motsvarande myndighet som ligger närmast senaste bostadsadressen för berörd person. Innan Forsmark kan göra en registerkontroll på en person så måste Säkerhetsbedömningen- samlingsintyget (del 1), samtycke från personen (del 2) och Rikspolisens formulär ”Framställan om registerkontroll” (del 2) ha inkommit till Forsmark.

Vilka handlingar ska skickas in för säkerhetskontroll av utländsk personal?

För tillträde för utländsk personal krävs ett Security Clearance intyg för varje individ, vilket ersätter samlingsintyget som lämnas för svenska medborgare. Intyget blir ogiltigt efter ett år och behöver då förnyas samt redovisats för Forsmark på nytt.

Det krävs också ett utdrag från hemlandets belastningsregister, registerutdraget ska vara max sex månader gammalt. Utdrag från hemlandets belastningsregister ska insändas på nytt inom ett år för fortsatt tillträde.

För utländska medborgare som är stadigvarande bosatta i Sverige ska verifikat från Skatteverket medsändas som styrker hur länge personen har bott i Sverige. Om personen har bott stadigvarande i Sverige i fem år räcker kontroll i svenska register.

Det krävs även handlingar för kontroll svenska register.

De handlingar som ska skickas in är Security Clearance intyg , Security Clearance Certificate (Utdrag från hemlandets belastningsregister),  Permission to perform Security Control regard criminal records, Statement for register control according to the security protection.

Till sidan Certificates and forms

Hur vet man att registerkontrollen är klar?

Din kontaktperson som föranmält dig till oss Forsmark bör ha kontroll på detta.

Om en person varit på Ringhals måste då ändå en kontroll göras för Forsmark?

Om en person är kontrollerad för arbete på Ringhals så måste Forsmark ändå göra kontrollen eftersom det är anläggningen som gör kontrollen för att få tillträde. Däremot så går det mycket snabbare eftersom Svenska Kraftnät redan har ett godkännande/avslag på personen från Säpo som kan skickas till Forsmark.

Jag är registerkontrollerad i Oskarshamn, varför gäller inte registerkontrollen även på Forsmark?

Varje kärnkraftverk söker för sig. När du inte varit på ett kärnkraftverk på 12 månader så avslutas registerkontrollen på det verk man har sökt för.

Arbete vid olika kärnkraftverk

Jag har jobbat på Ringhals, är jag då helt klar för att kunna jobba på Forsmark?

Informationen om läkarundersökning, hälsodeklaration och skydd- och säkerhetsutbildning går över till Forsmarks tillträdessystem.

Drogtest, säkerhetsprövning och registerkontroll går inte över automatiskt utan måste göras på nytt. Registerkontrollen tar dock inte lika lång tid som i vanliga fall, eftersom det finns en pågående sökning från ett annat kärnkraftverk

Drogtest

Vilka substanser ska testas vid drogtest?

De ämnen som testas är amfetamin, kannabinoler, opiater och kokain.

Hur görs ett drogtest?

På en vårdcentral/läkarmottagning via ett urinprov.

Morfin – hur klassas det?

Morfin klassas som narkotika, det är en form av opiat.

Hur gör man om man får morfinpreparat?

Man ska berätta att man tagit medicinen innan provtagningen samt kunna uppvisa kopia på förpackningens etikett, där står att det är receptbelagt, när det är ordinerat och att det är föreskrivet på personen.

När måste jag testa om mig?

Genomförd drogtest är giltig i tre år, därefter krävs en ny.

Senast uppdaterad: 2017-05-29 13:24