Utbildning

För att få arbeta på Forsmark finns det några obligatoriska utbildningar, som du som entreprenör måste gå igenom.

Alla som arbetar på Forsmark måste genomföra utbildning för tillträde till anläggningen, samt den eventuella utbildning som krävs för personens arbetsuppgifter.

På den här sidan hittar du de vanligaste utbildningarna som du kan behöva inför ditt arbete hos oss. En del kan genomföras direkt via webben, en del är lärarledda och genomförs på Forsmark.

Vem bokar och vem betalar?

Kontaktperson i Forsmark bokar in dig på kurserna.

Forsmark står för kostnaderna för vissa av de kurser som krävs för att arbeta här. Läs mer i följande dokument.

Ersättningsnycklar för utbildning (PDF)

Anmälan för utbildning inhyrd personal (DOC 52 kB)

Personkompetensbevis

Tillträdesutbildningar

Beroende på var någonstans du ska arbeta krävs olika utbildningar. Bilden visar på detta samt hur ofta du behöver återträna.

Den nya återträningen för kontrollerat område kommer inte att behöva genomföras förrän tillträdet upphör i samband med att utbildningen 45235 Skydd och Säkerhet behöver förnyas.

 

Mer information om tillträdesutbildningarna hittar du i följande tabell:

Skydd och Säkerhet - kursid 45235 

Målgrupp:

Egen och inhyrd personal som ska arbeta på en kärnteknisk anläggning (KTA) i Sverige. Kursen är en förutsättning för att erhålla generellt tillträde.

Omfattning:

1,5–2 timmar datorstödd utbildning. Genomförande och repetition sker via Kärnkraftverkens Utbildningsportal.

Uppföljning:

Kunskapskontroll.

Repetitionskrav:

3 år

Kontakt:

Kursadministrationen
kursadministration@forsmark.vattenfall.se

 

Strålskydd i praktiken - kursid 100397

Målgrupp:

Personal som ska ha tillträde till kontrollerat område.

Omfattning:

1 dag  kurs med teori och praktiska övningar.

Uppföljning:

Kunskapskontroll och praktiskt prov.

Repetitionskrav:

3 år genom kurserna: 

Del 1: 134568 Strålskydd i Praktiken – återträning via Kärnkraftverkens Utbildningsportal

Del 2: 130279 Strålskydd i Praktiken - återträning som är lärarledd (bokning krävs av din kontaktperson).

OBS! Båda kurserna ovan krävs för godkänd återträning.

Kontakt:

Kursadministrationen
kursadministration@forsmark.vattenfall.se

  

Utbildningar för arbetsuppgiften

Här beskrivs några av de utbildningar som Forsmark kräver att du genomför beroende på vilken typ av arbetsuppgifter du ska utföra. Det är din arbetsledning eller inhyrande kontaktperson som avgör vilka utbildningar som är aktuella för just dig.

 

Arbetsledarutbildning inkl. SAFEM

Målgrupp:

Entreprenörer som ska fungera som arbetsbefäl / arbetsansvariga.

Omfattning:

1 dags lärarledda teoretiska lektioner.

Uppföljning:

Närvarokontroll och skriftligt prov.

Repetitionskrav:

3 år.

Kontakt:

Kursadministrationen
kursadministration@forsmark.vattenfall.se

 

Strålskyddsteknik grund, § 7

Målgrupp:

Forsmarks egen drift- och underhållspersonal samt entreprenörernas arbetsledare med arbetsuppgifter på kontrollerat område.

Omfattning:

2 dagars lärarledda teoretiska lektioner.

Uppföljning:

Närvarokontroll och skriftligt prov.

Repetitionskrav:

3 år.

Kontakt:

Kursadministrationen
kursadministration@forsmark.vattenfall.se

 

Rent System - kursid 26509

Målgrupp:

All personal med arbete på kontrollerat område eller andra arbetsområden där man genom sitt arbete kan påverka renheten i våra system.

Omfattning:

Interaktiv utbildning via Kärnkraftverkens Utbildningsportal, ca 45 min.

Uppföljning:

Kunskapskontroll.

Repetitionskrav:

3 år.

Kontakt:

Kursadministrationen
kursadministration@forsmark.vattenfall.se

 

 

Lyftutbildning

Målgrupp:

Personal som ska vara lastkopplare, signalman, lyftledare eller traversförare. Arbetsledning där utförande av lyft är del av verksamheten.

Omfattning:

Utbildning kan ske i etapper eller en följd, se bild nedan.

Återträning: 1 dags lärarledd teori/praktik.

Grundutbildning hos extern leverantör: KSU – Barsebäck, Dematek – Västerås, Certex – Gösta Granlund, Motivera – Oskarshamn.

Uppföljning

Kunskapskontroll teoretiskt och praktiskt prov.

Repetitionskrav:

5 år.

Kontakt:

Fredrik Persson
fpe@forsmark.vattenfall.se

Skiss över olika steg i lyftutbildningen

Heta arbeten

Målgrupp:

Underhållspersonal och andra som arbetar med svetsning, skärning, flexning eller annan utrustning som utvecklar värme över 300°C.

Omfattning:

6 instruktörsledda lektioner, à 40 minuter, och praktiska övningar.

Uppföljning:

Närvarokontroll och certifiering.

Repetitionskrav:

5 år.

Kontakt:

Kursadministrationen:
kursadministration@forsmark.vattenfall.se

Senast uppdaterad: 2017-12-13 18:00