Kimmo Halonen
Bränsleingenjör

Namn: Kimmo Halonen

Vad arbetar du med?

Jag jobbar med hantering av kärnbränsle. Bland annat projektleder jag bränsleinköp och planerar uttransporter av använt kärnbränsle.

Under revisionsavställningarna arbetar jag i reaktorhallen som inspektionsledare.

Varför sökte du dig till Forsmark?

För att få erfarenheter av att jobba på ett kärnkraftverk. Många ingenjörer som jobbar inom kärnenergiteknik har aldrig varit i kontakt med den verkliga produktionen, så jag kände att det skulle vara bra att ändra på det för min egen del.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Det roligaste är att ha möjligheten att gå in i reaktorbyggnaden för att se det jag arbetar med.

Hur är Forsmark som arbetsplats?

Forsmark är en utmanande arbetsplats. Jag får ta ansvar och jag har stor frihet kring hur jag lägger upp arbetet. Stämningen är genomgående både seriös och trevlig.

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter på Forsmark?

Forsmark är en stor arbetsplats så det finns väldigt många bra alternativ att välja på.

Vad vill du göra i framtiden?

Jag vill jobba med teknik som verkligen gynnar människor.

Senast uppdaterad: 2013-11-11 11:06