Marcus Zackariasson
Processoperatör

Namn: Marcus Zackariasson

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som processoperatör och avfallsoperatör på Forsmark 3, en av Forsmarks tre reaktorer. Mina arbetsuppgifter är varierande, från arbete på stationen med driftläggning och provningar till administrativt arbete i driftdokumentation.

Varför sökte du dig till Forsmark?

Min styvbror arbetar på Forsmark sedan en tid tillbaka och rekommenderade arbetsplatsen och på den vägen är det.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

Jag gillar variationen och att man aldrig riktigt vet vad som kommer att hända på sitt arbetspass. Dessutom är det ett självständigt och ansvarsfullt arbete tillsammans med ett skiftlag som blir som en familj.

Hur är Forsmark som arbetsplats?

Intressant och trygg arbetsplats. Man känner sig stolt i sitt yrke.

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter på Forsmark?

Det finns en väldigt rak utvecklingsmöjlighet speciellt på driftavdelningen då man kan gå vidare som avfallsoperatör eller turbin- eller reaktoroperatör och sedan driftvakt.

Vad vill du göra i framtiden?

Längre fram i tiden vill jag arbeta som turbinoperatör eller reaktoroperatör.

Senast uppdaterad: 2013-11-11 11:09