Robert Kniström
Processingenjör

Namn: Robert Kniström

Vad jobbar du med?

Jag arbetar med strategisk och långsiktig investeringsplanering för utrustning till kontrollsystemen på Forsmark 3. Det innebär att jag ansvarar för systemens tekniska status.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

De varierande arbetsuppgifterna och att jag har hand om helhetsbilden för mitt ansvarsområde. Min roll innebär även att jag kan dyka ner i tekniken när det behövs, vilket jag uppskattar mycket.

Hur är Forsmark som arbetsplats?

Forsmark är en inspirerande och lärorik arbetsplats. Det finns mycket att lära från andra och det finns många olika tjänster, vilket gör att karriärmöjligheterna är goda.

Senast uppdaterad: 2013-11-11 11:04