I Forsmarks närhet

Här har vi samlat lokal information, som vänder sig främst till dig som är kommuninvånare eller närboende i Forsmark.

Forsmarks bruk

Forsmarks bruk är ett litet samhälle några kilometer från kraftverket. Där finns rekreationsmöjligheter i vacker bruksmiljö, ett värdshus och flera intressanta sevärdheter.

Läs mer om Forsmarks bruk

Läs mer www.visitforsmark.se

Fordonskontroll vid kraftverket

På väg till Forsmark passerar du en fordonskontroll som finns några kilometer från kraftverket. Syftet är att kunna kontrollera fordon och personer på väg till Forsmark innan de kommer i närheten av anläggningen.

Läs mer

Planer på framtida kärnbränsleförvar

Det framtida förvaret av använt kärnbränsle kommer med stor sannolikhet att placeras i Forsmark. Arbetet drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, och förberedelsearbeten pågår i omgivningarna kring kärnkraftverket.

Läs mer på www.skb.se

Föreningsstöd och sponsring

Forsmark har en lång tradition av att stödja lokala och ideella verksamheter genom sponsring. Lokalsamhället är viktigt för oss och vår förhoppning är att vårt stöd ska bidra till positiv utveckling inom de områden vi sponsrar.

Läs mer om sponsring

Lokala säkerhetsnämnden

I varje kärnkraftskommun finns en lokal säkerhetsnämnd med folkvalda representanter från de politiska partierna i kommunen. Även politiker från angränsande kommuner sitter med i nämnden. Säkerhetsnämndens uppgift är att bevaka verksamheten vid Forsmark och informera allmänheten.

Lokala säkerhetsnämnden i Östhammar

Förvar för avfall byggs ut

Ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, ligger några kilometer från Forsmarks kärnkraftverk. Det ägs och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, som har planer på att bygga ut förvaret.

Läs mer www.skb.se

Senast uppdaterad: 2017-01-25 10:52