Produktion och driftläge

2018 var för Forsmark det tredje bästa produktionsåret sedan starten och för andra gången har samtliga block producerat över 8 000 gigawattimmar, GWh.

Under året stod det även klart att Forsmarks kärnkraftverk har levererat över 800 terawattmmar, TWh, till det svenska kraftnätet sedan den första reaktorn togs i drift 1980.

Produktionen på Forsmark uppgår normalt till cirka 75 GWh dagligen. Våra tre reaktorer står för ungefär en sjättedel av den svenska elproduktionen. Det är tillräckligt med el för att försörja hela Stor-Stockholm tre gånger om varje år. 

TWh betyder terawattimme och 1 TWh är lika med en miljard kilowattimmar, KWh.

Aktuell produktion

Nedan visas aktuellt driftläge och aktuell produktion i Forsmark. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Textinformationen uppdateras under kontorstid. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el.

Forsmark 1 
Revision

Forsmark 2
Normal produktion

Forsmark 3
Normal produktion

 

Tekniska data

Allmänt Forsmark 1 och 2 Forsmark 3
Reaktortyp Kokvattenreaktor Kokvattenreaktor
Termisk reaktoreffekt, MW Forsmark 1: 2928
Forsmark 2: 3253
3300

Mer teknisk data

Energi och effekt

Energi:

1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh

Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:

1 MW = 1 megawatt = 1000 kW
1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

Senast uppdaterad: 2019-03-20 13:08