Produktion och driftläge

Under 2017 stod Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals för en tredjedel av det svenska elbehovet. Med en produktion av 52 miljarder kWh vid de två kraftverken var 2017 det tredje bästa året sedan den första reaktorn togs i drift för 42 år sedan.

Produktionen på Forsmark uppgår normalt till cirka 75 gigawattimmar (GWh) dagligen. Våra tre reaktorer står för ungefär en sjättedel av den svenska elproduktionen. Det är tillräckligt med el för att försörja hela Stor-Stockholm tre gånger om varje år. 

TWh betyder terawattimme och 1 TWh är lika med en miljard kilowattimmar

Aktuell produktion

Nedan visas aktuellt driftläge och aktuell produktion i Forsmark. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Textinformationen uppdateras under kontorstid. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el.

Forsmark 1 
Åtgärdar vibrationer på generator

Forsmark 2
Normal produktion

Forsmark 3
Normal produktion

 

Tekniska data

Allmänt Forsmark 1 och 2 Forsmark 3
Reaktortyp Kokvattenreaktor Kokvattenreaktor
Termisk reaktoreffekt, MW Forsmark 1: 2928
Forsmark 2: 3253
3300

Mer teknisk data

Energi och effekt

Energi:

1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh

Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:

1 MW = 1 megawatt = 1000 kW
1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

Senast uppdaterad: 2018-04-12 08:49