Produktion och driftläge

Under 2016 satte Forsmark 1 nytt produktionsrekord med 8,21 terawattimmar, TWh. Kraftverkets tre reaktorer producerade tillsammans 24 TWh under året.

Produktionen på Forsmark uppgår normalt till cirka 75 gigawattimmar (GWh) dagligen. Våra tre reaktorer står för ungefär en sjättedel av den svenska elproduktionen. Det är tillräckligt med el för att försörja hela Stor-Stockholm tre gånger om varje år.

Forsmarks totala produktionsresultat för 2016 blev 21,1 miljarder kilowattimmar (kWh). Det motsvarar elbehovet under ett helt år för cirka 2.8 miljoner hushåll.

TWh betyder terawattimme och 1 TWh är lika med en miljard kilowattimmar

Aktuell produktion

Nedan visas aktuellt driftläge och aktuell produktion i Forsmark. Diagrammet uppdateras kontinuerligt med aktuella driftdata, se tidsangivelsen. Textinformationen uppdateras under kontorstid. Under normal produktion kan tillfälliga effektnedregleringar göras beroende på efterfrågan av el.

Forsmark 1
Full effekt

Forsmark 2
Full effekt

Forsmark 3
Full effekt

 

Tekniska data

Allmänt Forsmark 1 och 2 Forsmark 3
Reaktortyp Kokvatten-reaktor Kokvatten-reaktor
Termisk reaktoreffekt, MW Forsmark 1: 2928
Forsmark 2: 3253
3300

Mer teknisk data

Energi och effekt

Energi:

1 TWh = 1 terawattimme = 1 miljard kWh

Det motsvarar hushållsel till 200 000 hem eller elbehovet hos 50 000 eluppvärmda villor per år.

Effekt:

1 MW = 1 megawatt = 1000 kW
1 kW = 1 kilowatt = 1000 W

Senast uppdaterad: 2017-12-27 15:52