Föregående revision

Här kan du läsa om en del av de största arbetena som utfördes under revisionen 2018.

Forsmark 1

Den 1 juli inleddes en 14 dagar lång revision på Forsmark 1. Under revisionen byttes cirka 1/6 av bränslepatronerna i härden ut. Härden på Forsmark 1 består av totalt 676 bränslepatroner.

Ett annat arbete som genomfördes är moderniseringar av datorsystemet i kontrollrummet, där äldre teknik byttes ut mot nyare.

Revisionen avslutas enligt tidplan den 15 juli.

Datum: 1-15 juli
Antal dygn: 14
Typ av revision: Bränslebytesrevision


Forsmark 2

Den 19 augusti inleddes en 29 dagar lång revision på Forsmark 2. Under revisionen byttes bland annat motorer i olika säkerhetssystem samt temp-, tryck- och nivåvakter ut, av åldersskäl. Ett större underhållsarbete som genomfördes var att byta  generatorrotor på den ena av de två generatorerna. Tömning, inspektion och reparation gjordes också i flera av de kylvattenvägar som försörjer Forsmark 2 med kylvatten.

Stationstransformator och aggregattransformator byttes ut under revisionen. Det arbetet påbörjades redan under revisionen 2017 då de första transformatorerna byttes ut.

Revisionen avslutas enligt tidplan den 17 september.

Datum: 19 augusti-17 september
Antal dygn: 29 
Typ av revision: Underhållsrevision 


Forsmark 3

Årets revision på Forsmark 3 startade söndagen den 22 april. Den planerade revisionen var i stort sett liknande den som genomfördes hösten 2016 på Forsmark 3. Under revisionen bytte man bland annat ut elgenomföringar i reaktorinneslutningen, samt servade elva drivdon och tre huvudcirkulationspumpar. En stor översyn gjordes  på en dieselmotor, samt kontroll av tre lågtrycksturbiner.

En kontroll av bland annat moderatortankens stativ, den som håller härden på plats i centrum av tanken gjordes också. Under revisionen tömdes kondensationsbassängen i reaktorinneslutningen inför underhållsåtgärderna.

Revisionen avslutades den 31 maj.

Datum:
22 april-31 maj
Antal dygn: 39 
Typ av revision: Förnyelserevision

Senast uppdaterad: 2017-01-16 10:47