Föregående revision

Här kan du läsa om en del av de största arbetena som utfördes under revisionen 2017.

Forsmark 1

Den 25 juni inleds årets första revision på Forsmark, i 29 dygn ställs Forsmark 1 av för årligt underhåll.

I enlighet med krav från Strålsäkerhetsmyndigheten ska en alternativ kylning av reaktorhärden, som är oberoende av ordinarie kylkedjor, införas på samtliga kärnkraftverk senast 2020. Under årets revision på Forsmark 1 påbörjas arbetet, bland annat ska temperaturmätare monteras i kondensationsbassängen, wetwell.

Ett annat större arbete som genomförs under revisionen är omgummering av kondensorn vars främsta uppgift är att kondensera ångan som passerat lågtrycksturbinerna. Vid omgummeringen bilas gammalt gummi bort med hjälp av högtrycksvatten. Eventuella skador sandblästras och repareras och därefter finblästras väggarna där det nya gummit ska fästas.

Under revisionen ska även ett antal kablar i reaktorinneslutningen bytas ut, samt temp- nivå- och tryckgivare och ett antal tätningar av gummimaterial då dessa har åldrats.

Revisionen ska enligt plan avslutas måndagen den 24 juli.

Datum: 25 juni–24 juli

Antal dygn: 29

Typ av revision: Underhållsrevision

Forsmark 2

Årets sista och längsta revision inleds den 3 september på Forsmark 2. Under revisionen kommer det att genomföras ett bränslebyte, cirka 1/5 av bränslepatronerna byts ut och ytterligare några patroner byter plats för att utforma den mest effektiva härden inför kommande driftsäsong.

Under revisionen kommer man även att utföra åtgärder av mellanbjälklagstätningen i reaktorinneslutningen där man identifierade ett visst läckage under revision 2016. 

Andra större arbeten som kommer att genomföras är utbyte av krafttransformator då denna uppnått sin tekniska livslängd, samt byte av bland annat temp- nivå och tryckgivare i reaktorinneslutningen, vilket är livstidsförlängande åtgärder.

Årets revisionsperiod på Forsmark avslutas då Forsmark 2 fasar mot det yttre kraftnätet igen den 14 oktober.

Datum: 3 september–14 oktober

Antal dygn: 41

Typ av revision: Bränslebytesrevision

Forsmark 3

Ingen revision 2017. 

 

Senast uppdaterad: 2017-01-16 10:47