Fordonskontroll

Området för Forsmark som skyddsobjekt utökades för ett antal år sedan. I samband med detta driftsattes Forsmarks yttre fordonskontroll.

Ett skyddsobjekt omfattar byggnader eller områden som kan behöva stärkt skydd mot sabotage, terroristbrott eller spioneri. Det är länsstyrelsen som fattar beslut om skyddsobjekt.

Utvidgningen av skyddsobjektet Forsmark gjordes för att få en effektiv övervakning av hela området där kärnteknisk verksamhet bedrivs. Skyddsobjektet omfattar nu även området för det planerade kärnbränsleförvaret, Biotestsjön samt området upp till den yttre fordonskontrollen.

Att Forsmark är ett skyddsobjekt innebär att det är Forsmarks Kraftgrupp och Svensk Kärnbränslehantering AB som bestämmer vilka som är behöriga att vistas inom skyddsobjektet, och att Forsmarks vakter har befogenhet att agera inom området.

Fordonskontrollen togs i drift i slutet av 2013 och är en av åtgärderna för att försvåra intrång på Forsmark. Den ligger några kilometer från kraftverket och gör det möjligt att stänga av trafiken.

Så fungerar fordonskontrollen

Vid kontrollstationen finns ett antal skyddsvakter stationerade som kontrollerar fordon före passage genom vägbommarna. Fram till kontrollstationen finns sex filer – tre för personbilar och tre för övriga fordon. Skyltar och trafikljus reglerar trafiken mellan filerna.

Senast uppdaterad: 2017-01-25 10:51