Så utvecklar vi säkerheten på Forsmark

Stora investeringar har gjorts i säkerhetshöjande åtgärder på Forsmark de senaste åren.

Ett säkerhetshöjande program med ett stort antal ombyggnationer avslutades under 2013.

Exempel på åtgärder som utförts hittar du under rubrikerna nedan:

Garanterad elförsörjning vid brand

Vid Forsmark 1 och 2 har bland annat elmatningen till säkerhetssystem byggts om och separerats för att garantera elförsörjning om det skulle börja brinna. Syrehalten har dessutom reducerats som en brandförebyggande åtgärd i rum med utrustning som är vital för säkerheten.

Förstärkt säkerhet vid jordbävning

Åtgärder har gjorts för att ytterligare säkra anläggningen vid händelse av jordbävning. Bland annat har elskåp och elkomponenter säkrats.

Extra kontrollrum vid nödsituationer

Forsmark 1 och 2 har byggt nya reservövervakningsplatser, som fungerar som extra kontrollrum vid nödsituationer. Forsmark 3 har uppgraderat den befintliga reservövervakningsplatsen.

Förbättrad övervakning av reaktorhärden

Forsmark 3 har installerat nya system som förbättrar övervakningen av effekten i reaktorhärden.

Nya reservvattenkällor för att kyla reaktorn

Nya reservvattenkällor har installerats vid Forsmark 3 för kylning av reaktorn.

IT

IT-säkerheten förstärks med bland annat indelning av system i olika säkerhetszoner. Detta innebär att skyddet mot dataintrång förstärks ytterligare.

Kontroll av personal och förstärkt fysiskt skydd

All personal som ska arbeta på Forsmark måste genomgå en säkerhetsprövning och registerkontroll innan de får anställning.

För att sedan komma in och arbeta i anläggningen krävs flera olika kontroller av behörigheter, till exempel avläsning av fingeravtryck.

Personal som ska arbeta på så kallat bevakat område passerar den typ av säkerhetskontroll som finns på flygplatser med metalldetektor, röntgenavläsning av bagage och utrustning för detektering av kemiska substanser som bland annat ingår i sprängmedel, så kallad bombsniffer.

Ny fordonskontroll, ny övervakningsutrustning och nya staket är exempel på hur det fysiska skyddet har förstärkts vid Forsmarks kärnkraftverk de senaste åren.

Det är Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som fastställer reglerna för det fysiska skyddet vid kärntekniska anläggningar. Under 2015 förväntas SSM komma med nya uppdaterade föreskrifter av den nuvarande föreskriften som är från 2005.

Ytterligare staket

Forsmark har byggt ett tredje staket utanför de befintliga larmade och kameraövervakade staketen runt anläggningarna. Syftet är att fördröja eventuellt intrång.

Ny fordonskontroll och övervakning

En ny fordonskontroll har byggts några kilometer från Forsmarks kraftverk. Syftet är att kunna kontrollera fordon och personer på väg till Forsmark innan de kommer i närheten av anläggningen.

Utöver detta har vi uppfört nya fordonshinder, installerat kompletterande övervakningsutrustning och förstärkt skalskyddet.

Åtgärder efter stresstester

I ett program som kallas Forsmarks säkerhetshöjning, FOSH, ingår just nu flera projekt med säkerhetshöjande åtgärder. Dessa identifierades efter de stresstester av anläggningen som genomfördes i spåren efter händelserna vid kärnkraftverket i Fukushima, Japan.

Läs mer om säkerhetsprogrammet FOSH

Senast uppdaterad: 2017-03-01 15:28