Forsmarks skola

Forsmarks skola är en naturvetenskaplig och teknisk gymnasieskola med energiprofil. Skolans utbildning är unik i sitt slag.

Elever kan söka till det tekniska och naturvetenskapliga programmet både årskurs ett och två.

Teknikprogrammet har två inriktningar, teknikvetenskap och informations- och mediateknik. Alla utbildningar har energiprofil.

Varje år erbjuds 70 platser och intresset brukar vara stort. Utbildningen ger en god och bred grund för fortsatta studier i naturvetenskap, matematik, teknik och andra områden på högskolan. Du förbereds även för arbete med energiproduktion, där efterfrågan är stor på kvalificerade medarbetare.

Valfriheten och kursutbudet är stort och sätter inte någon egentlig gräns för möjlighet till breddning och fördjupning inom olika ämnesområden. I utbildningen ingår de kurser som är obligatoriska för naturvetenskaps- respektive teknikprogrammet och gemensamma kurser för profileringen.

På skolan möts tradition med den senaste tekniken. Varje elev och lärare har en egen iPad.

Skola och näringsliv samarbetar

Forsmarks skola ägs och drivs av Forsmarks Kraftgrupp med Östhammars kommun som huvudman. Utbildningen sker i nära anslutning till kraftverket. Skolan har därför tillgång till moderna tekniska resurser i undervisningen. Projekt, övningar och demonstrationer utförs i första hand genom Forsmark och andra närliggande branschföretag.

De färdigutbildade eleverna har en attraktiv kompetens för arbete inom energibranschen. Genom årens lopp har flera fått anställning på Forsmark.

Campus

De flesta av de studerande bor i möblerade lägenheter i ett campusområde i Gimo. Det gör att man snabbt får nya vänner och sammanhållningen blir stark.

Gimo ligger fyra mil från Forsmarks skola och två mil från kommunens centralort Östhammar. Nära lägenheterna finns affärer, apotek, bibliotek och vårdcentral. Det finns också goda möjligheter till idrott och andra fritidsaktiviteter i sporthall, simhall, ridhus, gym och elljusspår.

Senast uppdaterad: 2015-02-25 14:33