Patrik Gustavsson, 19 år, Industritekniska programmet med inriktning plåt och svets

Patrik Gustavsson kommer från Högbergsskolan i Tierp och gör sin APU på Forsmark. Under en hel termin får han förkovra sig i det ämne han gillar mest, svetsning.

– Jag har lärt mig väldigt mycket under den tid jag hittills hunnit vara här. Allting är mycket noga här på Forsmark. Svetsarbetena måste vara perfekta och besiktningarna är omfattande på de arbeten som görs, säger Patrik Gustavsson.

Patrik Gustavsson har lärt sig olika svetsmetoder och tar del av handledarnas yrkesskicklighet och knep.

–De personer jag arbetar med är mycket erfarna och skickliga svetsare som låter mig träna mycket. Jag passar även på att lära mig rörmontage, eftersom jag tror att det är bra att vara så bred som möjligt.

Efter praktiken på Forsmark är Patrik Gustavsson förhoppningsvis färdig svetsare. Hans mål är att under terminens gång kunna avlägga sitt slutprov och bli certifierad svetsare.

– Jag är glad om jag blir kvar här på Forsmark. Jag trivdes direkt när jag kom hit och vill gärna arbeta här när jag är klar med min utbildning.

Patrik har tillgång till ett övningsrum där han kan öva svetsning. TIG-svetsning är den metod som används mest på Forsmark. Den genererar inte så mycket restprodukter och renlighetskraven är höga på Forsmark.

Senast uppdaterad: 2013-12-16 15:06