Publikationer, bilder och fakta

Här hittar du information och bilder till skolarbeten om Forsmark och kärnkraft.

Här kan du ladda ner tidningar och broschyrer, söka bland färdiga svar på vanliga frågor, slå upp krångliga ord och leta bilder i bildbanken. Bra ordlistor finns även längst bak i broschyrerna "Stora och små frågor om energi" samt "Information om Forsmark".

Länkar

Andra kärnkraftverk i Sverige

Oskarshamn
Ringhals

Myndigheter

Energimyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten

Företag och organisationer

Analysgruppen vid KSU
Internationella atomenergiorganet, IAEA
Kärnkraftsäkerhet och utbildning, KSU
Svensk energi
Svensk kärnbränslehantering, SKB
World Association of Nuclear Operators
Young Generation

Broschyrer och tidningar

Slå upp ord

Energilexikon

Leta bilder i Vattenfalls bildbank

Senast uppdaterad: 2015-02-26 15:16