Vår kärnkraftsverksamhet

Möt Annie som arbetar på Ringhals. Klippet är på svenska.

Kärnkraft spelar en avgörande roll i många europeiska länder eftersom den är ekonomiskt attraktiv, har en hög leveranssäkerhet och medför låga koldioxidutsläpp. 

Vattenfall har spelat en viktig roll i uppbyggnaden av svenska kärnkraftverk. Vi arbetar ständigt med förbättringsåtgärder för en hög säkerhets- och tillgänglighetsnivå. Vattenfall kommer att hålla möjligheten öppen att växa inom kärnkraft.

Vi äger också kärnkraftverk i Tyskland där kärnkraften är på väg att fasas ut helt, i enlighet med politiska beslut.

2012 stod kärnkraften för 27 procent av Vattenfalls totala elproduktion. Kärnkraften stod samtidigt för omkring en fjärdedel av den totala elproduktionen inom EU, vilket är något lägre än 1990 när samma siffra var omkring 30 procent.

Vattenfall äger tio kärnkraftsreaktorer. Sju av reaktorerna finns i Sverige (fyra på Ringhals och tre på Forsmark) och resterande tre finns i Tyskland (Brunsbüttel, Krümmel och en minoritetsandel i Brokdorf). Sedan 2007 producerar reaktorerna i Brunsbüttel och Krümmel ingen el, på grund av politiska beslut.

Reaktor 1 och 2 på Ringhals kärnkraftverk strax utanför Varberg är de två första reaktorer som byggdes i Sverige, och de har varit i bruk sedan 1976 respektive 1975.

Reaktorn i skånska Barsebäck, som stängdes 2005, ägs nu av Eon. Vattenfall ansvarade tidigare för rivningen av Barsebäck eftersom vi tidigare ägde detta kraftverk. Vattenfall har inga intressen alls kvar i Barsebäck.

Sedan 2003 har Vattenfall och andra delägare i svenska kärnkraftverk gjort flera säkerhetsförbättringar och investerat i livstidsförlängning för de svenska reaktorerna. Dessa investeringsprogram är nu på väg mot slutfasen.

Mer om Vattenfalls kärnkraftverk

Framtidens kärnkraft

I Sverige planerar Vattenfall att fortsätta driva sina två äldsta reaktorer i
50 år och övriga reaktorer i 60 år innan de fasas ut.

Den tyska regeringen har beslutat att fasa ut kärnkraften. Vattenfalls kärnkraftstillgångar i Tyskland kommer att avvecklas i enlighet med detta beslut.

Läs om säkerhet vid kärnkraftverk

Läs om hantering av kärnavfall

Läs mer om kärnkraft

Senast uppdaterad: 2017-09-11 16:17