Säkerhet

Säkerhetskraven på svenska kärnkraftverk är mycket höga. Säkerheten kommer alltid i första hand, för att skydda medarbetarna, allmänheten och miljön. 

Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra säkerheten vid våra kärnkraftverk.

Förebyggande säkerhetsarbete

Säkerhetsarbetet på våra kärnkraftverk bygger i första hand på att förebygga att fel uppstår i driften. Många faktorer spelar roll för säkerheten – välutbildade medarbetare och en god säkerhetskultur är lika viktigt som avancerade tekniska system.

Läs mer om säkerhetsarbetet på våra kärnkraftverk.

Säkerhetssystem skyddar

Svenska kärnkraftverk är konstruerade för att eventuella misstag inte ska få allvarliga följder. Flera olika tekniska system hindrar mänskliga fel från att leda till olyckor. Dessutom finns skyddsbarriärer och säkerhetsfilter för att skydda omgivningen från radioaktiva ämnen.

Läs mer om säkerhetssystem och strålskydd.

Omfattande kontroll

I Vattenfalls säkerhetsarbete ingår att ha gedigna interna rutiner för uppföljning och kontroll. Våra kärnkraftverk kontrolleras också av många externa aktörer på internationell, nationell och lokal nivå. I Sverige har Strålsäkerhetsmyndigheten yttersta ansvaret och globalt ser FN-organet IAEA över kärnsäkerheten.

Läs mer om uppföljning och kontroll.

Senast uppdaterad: 2019-02-06 07:41