Säkerhetsarbete vid våra kärnkraftverk

En viktig del av säkerhetsarbetet på våra kärnkraftverk är att förebygga att fel uppstår i driften. Rätt attityd och kunskap bland medarbetarna är lika viktigt som fungerande tekniska lösningar.

Fokus på att förebygga fel

Säkerhetsarbetet på kärnkraftverken är uppbyggt i tre steg. I första hand ligger fokus på att förebygga fel. Om ett fel ändå skulle uppstå gäller det att hindra att det leder till en olycka. Skulle en olycka trots allt inträffa inriktas insatserna på att begränsa konsekvenserna. Konkret handlar det om att förhindra att radioaktiva ämnen når omgivningen.

Exempel på förebyggande insatser är:

Material och byggteknik håller hög kvalitet

De svenska kärnkraftverken är byggda med hög kvalitet och med stora säkerhetsmarginaler. Vi investerar stora summor för att anläggningarna ska hålla hög säkerhetsnivå i anläggningarna.

Läs mer om säkerhetssystem och skyddsbarriärer

Välutbildade medarbetare

Att personalen är välutbildad och kunnig, och vet exakt vad som ska göras i varje tänkbar situation, är avgörande. Alla kärnkraftsoperatörer i Sverige utbildas av KSU (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB). Utbildningen kan jämföras med den som piloter genomgår. Träning i simulatorer, som är exakta kopior av kontrollrummen, är en viktig del av utbildningen.

Regelbundna kontroller

Varje sommar stängs reaktorerna av. Då byter man bränsle och ser över anläggningen. Kontroll och prover av utrustningen och säkerhetssystemen är ett led i översynen. Dessutom görs vissa kontroller och tester löpande under året.

Tid för eftertanke innan handling krävs

Om ett fel uppstår stoppas reaktorn automatiskt på några få sekunder. Även allt som måste göras inom 30 minuter från ett snabbstopp sker automatiskt. Regeln finns för att ge kontrollrumspersonalen tid att tänka och analysera situationen innan de agerar.

Gemensamma insatser för ökad säkerhet

Vattenfall jobbar proaktivt med säkerhet. Sedan 1980-talet är vi aktiva i World Association of Nuclear Operators (WANO). WANO:s syfte är att hjälpa medlemsföretagen att stärka säkerheten vid kärnkraftverken. En mängd program och verktyg erbjuds, bland annat teknisk support och översyn.

Läs mer om WANO (på engelska)

Säkerhetssystem spelar stor roll

Utöver vårt arbetssätt spelar de olika säkerhetssystemen avgörande roll för säkerheten på våra kärnkraftverk.

Läs mer om våra säkerhetssystem

Senast uppdaterad: 2019-02-06 07:40