Strålskydd

Att skydda våra medarbetare och omgivningen från joniserande strålning är en viktig uppgift på kärnkraftverken. Specialutbildad personal ansvarar för strål- och brandskydd på våra anläggningar.

Strålning är energi i rörelse. Vi utsätts dagligen för naturlig strålning från till exempel solen, berggrunden och våra egna kroppar. Andra strålkällor har vi människor skapat själva – mikrovågor, röntgen och kärnkraft till exempel.

Fördelen med strålning är att den är lätt att mäta och försvinner med tiden. Riskerna och strålningens biologiska verkan är välkända efter många års forskning.

På ett kärnkraftverk handlar säkerhetsarbetet mycket om strålskydd. Det är viktigt att radioaktiva ämnen inte sprids i anläggningen eller till omgivningen.

Bly, betong och vatten hindrar strålningen

Under kärnbränslets resa – från att det kommer till kärnkraftverket, används i reaktorn och tas om hand som avfall – finns flera barriärer och filter som hindrar strålning och radioaktiva ämnen från att spridas.

Strålningen stoppas av bland annat bly, betong och vatten. Bland åtgärderna som skyddar mot strålning finns:

  • I reaktorbyggnaden används mattor av bly för att stoppa strålning från till exempel rör och ledningar.
  • Reaktorinneslutningen består av en meter betong.
  • Det använda bränslet förvaras i vattenfyllda bassänger på tio meters djup.

Särskilt skydd i zoner

Kärnkraftverk delas in i zoner – kontrollerade områden – beroende på hur stor strålningen är.

Var och en som ska till ett kontrollerat område tar på sig särskilda arbetskläder.

Alla som arbetar på anläggningarna har dosimetrar som registrerar strålning. En dosimeter läses av och nollställs en gång i månaden. Ytterligare en dosimeter läser av strålningsnivån direkt och larmar om strålningen är högre än väntat. Samtliga mätvärden sparas i centrala register.

Radioaktivitet kan tvättas bort

Alla som lämnar ett kontrollerat område passerar en monitor som kontrollerar att ingen radioaktivitet kommer ut från området. Om mätningen ger utslag måste man tvätta sig, oftast bara händerna, och sedan kontrolleras på nytt.

Arbetskläder som använts i kontrollerade områden tvättas i speciella tvättanläggningar. Anläggningarna är licensierade att ta hand om tvätt från kärnkraftverk och har godkända miljövärden.

Senast uppdaterad: 2019-01-14 14:06