Vår kolkraftsverksamhet

Vattenfall håller på att förvandlas till ett kundorienterat företag som kombinerar storskalig produktion med decentraliserade lösningar och förnybara energislag. Vårt mål är att vara klimatneutrala senast 2050. Det innebär att koleldade kraftverk så småningom inte längre passar in i Vattenfalls portfölj, vilket innebär att de framöver klassas som tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten.

Slutet av september 2016 innebar en viktig milstolpe för Vattenfalls omställning i och med att försäljningen av den tyska brunkolsverksamheten till den tjeckiska energikoncernen EPH och deras finansieringspartner PPF Investments då slutfördes. Detta var ett viktigt steg för att anpassa Vattenfalls portfölj till den nya marknadssituationen och ett långsiktigt hållbart energisystem, och ger företaget en god position för att slutföra omställningen till koldioxidneutralitet.

På kort sikt är emellertid stenkolseldade tillgångar viktiga när det gäller systemet som helhet, eftersom de bidrar till att trygga leveranssäkerheten på el- och fjärrvärmemarknaderna. Ur affärsperspektiv behövs därför lämpliga regelverk som gör det möjligt för företag att finansiera och slutföra omställningen till klimatneutralitet.

I nuläget äger och driver Vattenfall sju koleldade kraftverk, varav sex är värmekraftverk i Berlin och Hamburgregionen i Tyskland, och ett kondenskraftverk i Nederländerna:

  • Moorburg och Tiefstack i Hamburg, Tyskland
  • Wedel i Schleswig-Holstein, Tyskland
  • Reuter och Reuter West i Berlin, Tyskland
  • Moabit för sameldning med biomassa i Berlin, Tyskland
  • Hemweg 8 i Amsterdam, Nederländerna.

Några exempel på Vattenfalls aktiviteter för att nå klimatneutralitet

Som en del i omställningen för att nå klimatneutralitet arbetar Vattenfall aktivt för att reducera produktionsportföljens koldioxidutsläpp.

Utfasningen av kolet och investeringarna i såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbar teknik är tidskrävande, och kommer att utgöra grundvalen för Vattenfalls långsiktiga partnerskap i allmänhet och samarbetet med Berlin i synnerhet. Vattenfall har till exempel redan investerat nästan 900 miljoner kronor i ett initiativ som innebär att bränslebytet från brunkol till naturgas kunde genomföras tidigare än planerat. Bytet genomfördes i maj 2017 och minskar Vattenfalls årliga koldioxidutsläpp i Berlin med 600 000 ton.

Fram till 2020 planerar Vattenfall att ersätta det stenkolseldade kraftvärmeverket Reuter C med en kraftvärmeanläggning som gör att förnybara energislag kan användas dels i fjärrvärmesystemet, dels i en gaseldad värmepanna. Samtidigt har Vattenfall börjat leverera ånga från Moorburg-kraftverket till en industripartner i samma område, vilket gör att kraftverket inte längre är ett renodlat kondenskraftverk utan ett kraftvärmeverk.

Vattenfalls enda kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8, har vi nyligen beslutat att stänga senast 2024.

Senast uppdaterad: 2018-08-24 09:06