Vår naturgasverksamhet

Möt Robert som arbetar i Nederländerna (på engelska).

Naturgas är en växande energikälla i Europa med flexibel och säker tillgång.    

Just nu råder tuffa villkor på marknaden för gaseldade kraftverk, men över tid förväntas gasverksamheten bli mer ekonomiskt attraktiv.

Gas ger även mindre koldioxidutsläpp än andra fossila bränslen. Naturgas bidrar till ökad försörjningstrygghet och ger Vattenfall en mer balanserad portfölj som bättre avspeglar den europeiska energimixen.

Vår naturgasverksamhet

Naturgas kan spela en avgörande roll för våra insatser att minska koldioxidutsläppen. I Tyskland och Nederländerna har Vattenfall verksamhet inom så gott som alla delar av värdekedjan för gas: från lagring och handel till leverans till över 1,7 miljoner konsumenter.

Vi levererar 80 TWh naturgas för uppvärmning av hushåll, till små och medelstora företag samt till kraftverk och industri.

Gas är ett övergångsbränsle på vägen mot ett mer hållbart energisystem. Allt eftersom koldioxidpriserna stiger kommer naturgasen att bli mer attraktiv och konkurrenskraftig jämfört med exempelvis kolkraftverk.

Vattenfalls gaskraftverk

Lagring av naturgas

Vi lagrar gas i bergrum i de före detta saltgruvorna i den tyska staden Epe, nära gränsen vid Enschede. På så sätt kan vi snabbt och flexibelt möta dagliga variationer i tillgång och efterfrågan på gas. Epe används även för tradingändamål, och kan betraktas som ett säsongsbaserat finansiellt instrument för att skapa arbitrage mellan vinter- och sommarpriser.

För närvarande har Vattenfall sju bergrum i bruk i Epe, med en maximal gaslagringsvolym på 440 miljoner kubikmeter (4,3 TWh).

Fakta om naturgas

Senast uppdaterad: 2017-12-27 10:20