Avtal

Här har vi samlat alla avtal och bilagor som gäller dig som är entreprenör eller konsult på Forsmark eller Ringhals.

Ramavtalen för entreprenörer respektive konsulter är gemensamma för Forsmarks Kraftgrupp AB och Ringhals AB, där även dotterbolaget Barsebäck Kraft AB ingår. Till avtalen hör ett antal bilagor som vi har samlat här och vissa av dem skiljer sig åt mellan anläggningarna. Några bilagor finns även på engelska.

Ramavtal och allmänna bilagor

Namnlista, bilaga 4 (XLS 34 kB)

Vattenfall uppförandekod för leverantörer, bilaga 9 (PDF 460 kB)

Vattenfall's code of conduct for suppliers, bilaga 9 (PDF 460 kB)

Vattenfall Electronic Commerce Guidelines, bilaga 10 a (PDF 24 kB)

Vattenfall-Hubwoo Supplier Pricing, bilaga 10 b (PDF 33 kB)

Avtalsbilagor för Forsmarks Kraftgrupp AB

Anvisningar för arbete på Forsmarks Kraftgrupp (PDF)

Personkompetensbevis, bilaga 6 

Instruktioner och information

Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll vid Forsmarks Kraftgrupp AB

Drogtestning av anlitad extern personal

Föreskrift om läkarundersökning vid arbete med joniserande strålning (PDF 42 kB)

Obligatoriska utbildningar

Personlig sekretessförbindelse (DOC 29 kB)

På sidan Tillträde hittar du information om tillträdesregler för utländsk personal.

Blanketter

Intyg om genomförd säkerhetsbedömning

Samtycke till registerkontroll

Framställan om registerkontroll

Se exempel på provresultat från drogtest

För utländska företag och medborgare, klicka på länken i den orange boxen "In English" till höger på denna sida.

Avtalsbilagor för Ringhals AB

Skyddsregler på Ringhals, bilaga 1 (PDF 669 kB)

Kompetensbevis, bilaga 6 Personkompetensbevis (PDF 36 kB)

Lokala villkor för konsulter vid arbete på Ringhals, bilaga 5 (PDF 18 kB)

Blanketter

Dosrapport (PDF 737 kB)

Samlingsintyg om godkänd narkotikatest (PDF 1 MB)

Information om säkerhetsprövning och samtycke till registerkontroll (PDF 604 kB)

Framställan om registerkontroll - Ringhals (PDF 1 MB)

Samlingsintyg om genomförd säkerhetsprövning (PDF 616 kB)

Miljökrav på leverantörer, enkät (PDF 76 kB)

Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning och "Läkarintyg för arbete med joniserande strålning" laddar du ner från Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Strålsäkerhetsmyndigheten, blanketter och e-tjänster

Information

Personlig sekretessförbindelse (PDF 35 kB)

Ringhals kurser (PDF 16 kB)

Senast uppdaterad: 2019-03-13 07:14