Tillträde

Sveriges största kärnkraftverk är en spännande arbetsplats. Innan du kan komma in och jobba på Ringhals behöver vi olika intyg från dig. Vilka intyg vi behöver är beroende på var du ska arbeta.

Föranmälan

För att komma in på Ringhals ska det finnas en föranmälan. Det är din kontaktperson på Ringhals som ser till att det finns en sådan för dig.

Om vi fått dina intyg i tid kan du kvittera ut ditt passerkort i mottagningsbyggnaden vid ankomst.

Mottagningens ordinarie öppettider för uthämtning av passerkort med mera är helgfria vardagar kl. 7-15.30.

Kom ihåg att ta med legitimation.

Vilka intyg behöver jag skicka in?

Det krävs olika intyg beroende på var någonstans på Ringhals som du ska arbeta.

OmrådeFörklaringIntyg

Industriområde

Område innanför industristaketet

Drogtest
Registerkontroll*
Skydd- och Säkerhetsutbildning

Bevakat område

Område innanför dubbelstaket runt blockpar

Drogtest
Registerkontroll*
Skydd- och Säkerhetsutbildning

Skyddat område

Området innanför blockens skalskydd

Drogtest
Registerkontroll*
Skydd- och Säkerhetsutbildning

Kontrollerat område

Områden inne i anläggningarna där strålningsnivån är förhöjd

Drogtest
Registerkontroll*
Läkarintyg
Skydd- och Säkerhetsutbildning
Strålskydd i praktiken (utbildning)

 * För att Ringhals ska få lov att ansöka om registerkontroll ska följande intyg skickas in samtidigt:

  • Information om säkerhetsprövning/Samtycke till registerkontroll (berörd person)
  • Samlingsintyg om genomförd säkerhetsprövning (firman)
  • Framställan registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (ifylls digitalt)
  • Utdrag om folkbokföringsuppgifter (personbevis max 3 mån gammalt) alternativt kopia på pass. Gå in via skatteverkets hemsida för att beställa personbevis.

Utbildningar

Du behöver genomföra vissa utbildningar inför ditt arbete på Ringhals. Läs
på utbildningssidan om vad som gäller för dig.

Drogtest

För att få tillträde till Ringhals bevakade områden eller för arbete mer än fem dagar i följd på industriområdet krävs ett godkänt drogtest.

Drogtestet ska vara genomförd och godkänd innan du kommer till Ringhals. Du kan göra drogtestet hos din företagshälsovård eller på annan vårdinrättning. De ämnen som testas är amfetamin, kannabinoler, opiater, bensodiazepiner och kokain.

Drogtestning av anlitad extern personal (PDF 112 kB)

Ansökan om undantag av narkotikatest (PDF 754 kB)

Kopia på provresultatet från vårdinrättningen för respektive individ skickas in till Ringhals tillträdesservice.

Skicka kopia på provresultatet senast 7 dagar innan ankomst.

Giltighetstid: 3 år.

Säkerhetsprövning och registerkontroll

Varje leverantör genomför en egen säkerhetsprövning av sin personal. Därefter görs en registerkontroll i polisens register via Svenska Kraftnät.

Information till dig som ska genomgå säkerhetsprövning

Information om hur man går tillväga vid säkerhetsprövning och registerkontroll finns att läsa här:

Blanketter/formulär för säkerhetsprövning och registerkontroll vid arbete på Ringhals (PDF 316 kB)

För att få tillträde till Ringhals och/eller för att arbeta i våra IT-system krävs att samtliga underlag är insända till Ringhals:

Samlingsintyg om genomförd säkerhetsprövning (PDF 616 kB)
– från ditt företag

Information om säkerhetsprövning och samtycke till registerkontroll (PDF 604 kB)
- undertecknat av dig som individ

Framställan om registerkontroll (PDF 1595 kB)
- ifylld digitalt av dig som individ

Skicka intyg minst 8 veckor innan ankomst.

För utländska medborgare önskas intyg minst 12 veckor innan ankomst.

Giltighetstid: Under tid person/firma är etablerad på Ringhals. Kan behöva förnyas vid uppehåll längre än 1 år.

Tänk på! Om du byter företag behövs nya intyg.

Vad innebär en säkerhetsprövning?

Vad är en registerkontroll?

Du kan även skicka din fråga till registerkontroll.ringhals@vattenfall.com

 

Läkarintyg - undersökning / hälsokontroll

Om du ska arbeta inom kontrollerade områden på Ringhals, det vill säga områden där radioaktivitet förekommer, krävs en radiologisk läkarundersökning. Den omfattar urinprov, blodprovstagning, mätning av blodtryck och samtal med sjuksköterska och läkare.

Du kan göra läkarundersökningen hos din företagshälsovård eller på annan vårdinrättning.

Blanketter finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida:

Läkarintyg för arbete med joniserande strålning

Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning

Skicka intyg minst 7 dagar innan ankomst.

Giltighetstid: 3 år

De mellanliggande åren ska du lämna in en hälsodeklaration till den vårdinrättning som gjorde läkarundersökningen.

Dosrapport

Utländsk personal måste lämna en dosrapport (PDF 719 kB) vid ankomsten till Ringhals. Det gäller även svenska medborgare om doser inte finns i Centrala dosregistret. Detta kan vara fallet om du varit utomlands och arbetat.

Intyget lämnas vid ankomst till Ringhals.

Finsk personal – obs nya regler gäller

Från och med 2015 ska även finsk personal ha med sig ett dospass vid tillträde till svenska kärnkraftverk. Dospass skaffas via STUK, dosregister@stuk.fi.

Dospasset lämnas vid ankomst till Ringhals.
Den tidigare rutinen med automatisk dosöverföring mellan Sverige och Finland har upphört.

Senast uppdaterad: 2019-01-17 14:14