Utbildning

För att få tillträde till Ringhals olika områden och för att få utföra en del arbetsuppgifter så krävs det att du genomför vissa utbildningar.

Se nedan vad som gäller för dig.

Vem bokar och vem betalar?

Arbetsledningen för ditt företag bokar in dig på kurserna. Den beställande chefen på Ringhals kan också boka.
Använd anmälningsformuläret samt dokumentet "Kurstillfällen på Ringhals" för att hitta önskat datum

Anmälningsformulär

Kurstillfällen på Ringhals

Vem som står för kostnaderna för kurser som krävs för att arbeta här kan du läsa om i dokumenten nedan.

Principer gällande kurskostnader för entreprenörer

Principer gällande kurskostnader för tekniska konsulter på Ringhals

 

Information om utbildningar

 

Förkunskapskrav

Krav på utbildning och kompetens ställs i upphandlingen av arbetet.

Exempel på detta är:

 • HLR och Första hjälpen
 • Heta arbeten
 • Arbete med spänning
 • Truckutbildning
 • Arbete i mast och stolpe
 • Ställningsbyggnad
 • Asbestrivning
 • Lyftutbildning

Intyg för externt utförd utbildning ska skickas till ringhals.utbildning@vattenfall.com för registrering.

Är du osäker på vad som gäller för dig, kontakta din arbetsledning eller inhyrande organisation på Ringhals.

Tillträdesutbildningar

Här beskrivs de utbildningar som är kopplade till Ringhals olika fysiska områden – alltså var du ska vara. 

Skydd och säkerhet

Målgrupp: Alla som ska ha tillträde till en kärnteknisk anläggning.
Genomförande:

Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och skicka eller lämna till Tillträdesservice på Ringhals.

Till webbutbildningen

Repetitionskrav: 3 år

Strålskydd i praktiken

Målgrupp: Alla som ska ha tillträde till kontrollerat område.
Genomförande:

Grundutbildning genomförs som lärarledd utbildning 1 dag i Videbergsborg V2, Ringhals.

Repetitionen genomförs i två delar, teori och praktik.
Teori: Webbutbildning som genomförs innan praktiken.
Skriv ut ditt intyg och ta med till praktiken.

Till webbutbildningen

Praktik: Lärarledd utbildning i Videbergsborg V2, Ringhals.

Kursbokning Tillträdesservice

Repetitionskrav: 3 år

Introduktionsutbildning

Ringhals genomför introduktionsutbildning för sin egen personal.
För inhyrd personal kan det förekomma introduktionsutbildning beroende på vilken firma du arbetar för.

Utbildning för arbetsuppgiften

Här beskrivs några av de utbildningar som Ringhals kräver att du genomför beroende på vilken typ av arbetsuppgifter du ska utföra. Det är din arbetsledning eller inhyrande chef som avgör vilka utbildningar som är aktuella för just dig.

Arbete i driftsatta rum

Målgrupp: Personal som kan påverka säkerheten vid arbete i driftsatta rum. Personal som har behörighet till driftsatta rum (utrymmen innehållande system/komponenter av betydelse för säker drift av anläggningarna) ska ha kunskap om att de kan påverka säkerheten vid besök/arbete i dessa rum.
Genomförande:

Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och skicka eller lämna till Tillträdesservice på Ringhals.

Till webbutbildningen

Repetitionskrav: 3 år

Brandutbildning Ringhals

Målgrupp: All personal, egen och inhyrd, med praktiska arbetsuppgifter innefattande underhåll eller ändringar av byggnader, system eller komponenter samt andra praktiska arbeten som kan påverka brandsäkerheten.
Genomförande:

Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och skicka eller lämna till Tillträdesservice på Ringhals.

Till webbutbildningen

Repetitionskrav: 5 år

Rent system

Målgrupp:

Alla med tillträde till kontrollerat område eller andra arbetsområden där man genom sitt arbete kan påverka renheten i våra system, till exempel arbete i PWR-turbin, i verkstäder eller i befattningar som arbetsledare, montageledare och konstruktörer.

Genomförande:

Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och skicka eller lämna till Tillträdesservice på Ringhals

Till webbutbildningen

Repetitionskrav: 3 år

Säkert arbete – el

Målgrupp:

Inhyrd personal som ska fungera som arbetsbefäl inom el (Elsäkerhetsledare enligt ESA14)

Genomförande:

Grundutbildning genomförs lärarledd 1 dag i Videbergsborg V2, Ringhals.
Repetition genomförs under 1 dag i Videbergsborg V2, Ringhals.

Kursbokning: Ringhals utbildning

Förkunskapskrav: ESA14
Övrigt: Kursen ersätter Ringhals ESA-kurs och ska genomföras när datumet för kursen går ut.
Repetitionskrav: 3 år

Säkert arbete –  icke elektriskt

Målgrupp:

Inhyrd personal som ska fungera som arbetsbefäl för icke elektriskt arbete

Genomförande:

Grundutbildning genomförs lärarledd 2 dagar i Videbergsborg V2, Ringhals.
Repetition genomförs under 1 dag i Videbergsborg V2, Ringhals.

Kursbokning: Ringhals utbildning

Övrigt: Kursen ersätter Ringhals KSM-kurs och ska genomföras när datumet för kursen går ut.
Repetitionskrav: 3 år

Strålskyddsteknik

Målgrupp:

Inhyrd personal med arbetsuppgifter på kontrollerat område och som ska fungera som arbetsbefäl eller elarbetsansvarig.

Genomförande:

Grundutbildning genomförs lärarledd 2,5 dagar i Videbergsborg V2, Ringhals.
Repetition genomförs under 0,5 dag i Videbergsborg V2, Ringhals.

Kursbokning: Ringhals utbildning

Repetitionskrav: 3 år

Felförebyggande metoder

Målgrupp:

Alla som utför en åtgärd i anläggningen. Detta inkluderar personal inom drift, underhåll, kemi, bränsle, montage, kontroll och provning samt chefer och arbetsledare som deltar i prejob briefing etc.

Genomförande:

Webbutbildning som genomförs innan du anländer till Ringhals. Skriv ut ditt intyg och skicka eller lämna till Tillträdesservice på Ringhals.

Till webbutbildningen

Repetitionskrav: Kan förekomma i vissa verksamheter.

Kemiska produkter, riktad utbildning

Målgrupp:

Alla som hanterar och arbetar med kemiska produkter.

Genomförande:

Lärarledd utbildning 3,5 timmar.

Kursbokning: Ringhals utbildning

Repetitionskrav: 5 år

Hanteringsutbildning Farligt gods

Målgrupp:

Personal som transporterar eller har arbetsuppgifter där de är delaktiga i hanteringen av farligt gods.

Genomförande:

Lärarledd utbildning 3,5 timmar.

Kursbokning: Ringhals utbildning

Repetitionskrav: 5 år

 

Återträning

För vissa utbildningar krävs återträning med intervall på 3 eller 5 år.

Följande gäller i 3 år:

 • Skydd och Säkerhet (webb)
 • Rent system (webb)
 • Arbete i driftsatta rum (webb)
 • Strålskydd i praktiken
 • Strålskyddsteknik
 • Säkert arbete – icke elektriskt
 • Säkert arbete – el
 • ESA14
 • HLR + första hjälpen
 • Arbete med spänning
 • Yttre miljö – förebygga och förhindra 


Följande gäller i 5 år:

 • Brandutbildning Ringhals (webb)
 • Kemiska produkter, riktad utbildning
 • Heta arbeten
 • Farligt gods - hanteringsutbildning
 • Lyft
 • Truck

 

 

Senast uppdaterad: 2017-12-27 15:40