Jobba på Ringhals

Sveriges största kärnkraftverk är en spännande arbetsplats. För att jobba här krävs kompetens, engagemang och säkerhetstänkande.

Ringhals är en stor arbetsplats som omfattar många olika verksamheter. Här finns omkring 60 olika yrkesgrupper.

Vi jobbar både med äldre teknik och med omfattande investeringar i ny teknik och nya system. Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och människor som vill dela med sig av sina kunskaper.

Vi har 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Individens utveckling ser vi som en viktig del av företagets framtid. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss.

På Ringhals bedrivs också en hel del forskning och utveckling, och vi har specialister som hör till de främsta i världen inom sitt område.

Ringhals är en alkohol- och drogfri arbetsplats.

Många skäl att jobba på Ringhals:

  • Ringhals är ett stort företag i Vattenfall, som är en ännu större europeisk energikoncern.
  • Här finns avancerad teknik med tekniskt komplexa utmaningar.
  • Goda utvecklings- och karriärmöjligheter.
  • Vi driver stora projekt både nu och i framtiden.
  • Att jobba på Ringhals innebär ett kvalificerat säkerhetsarbete som kräver ständig vidareutveckling.
Senast uppdaterad: 2019-01-15 13:40