Veteraner berättar Ringhals historia

Några av Ringhals veteraner

Ringhals har en lång och innehållsrik historia. Här kan du ta del av berättelser från några av alla dem som var med redan på byggtiden och i uppbyggnads-skedet.

Pensionärsföreningen Ringhalsveteranerna har intervjuat och dokumenterat medlemmarnas berättelser. Många arbetade i princip hela sitt yrkesliv på verket och såg det byggas, växa fram och utvecklas genom åren.

Berättelserna handlar om var och ens liv och yrkeskarriär på Ringhals, men är lika mycket historien om det moderna samhällets framväxt. Det är tidsdokument som vittnar om den tekniska utvecklingen, den heta debatten i samband med folkomröstningen 1980, kamratskap, ledarskapsfilosofier som kommit och gått, roliga anekdoter och en yrkesstolthet som inte går att ta miste på. 

Berättelserna bygger på veteranernas egna upplevelser och minnen av sitt arbetsliv. Intervjumaterialet i sin helhet har arkiverats för framtida forskning.

Ringhalsveteranernas egen hemsida:
www.rivet.se

Ladda ner berättelser här

Alf Lindfors (PDF 917 kB)

Allan Berntsson (PDF 877 kB)

Bengt Hansson (PDF 323 kB)

Bengt Olsson (PDF 326 kB)

Björn Pettersson (PDF 788 kB)

Christer Gunnarsson (PDF 826 kB)

Gunnar Berglund (PDF 637 kB)

Göran Dahl (PDF 750 kB)

Göran Embring (PDF 490 kB)

Görgen Carlsson (PDF 633 kB)

Göthe Björklund (PDF 535 kB)

Ingemar Persson (PDF 473 kB)

Ingrid Larsson (PDF 501 kB)

Jan Edberg (PDF 449 kB)

Jan Sandgren (PDF 442 kB)

Jan Troedsson (PDF 474 kB)

Jörgen Dackner (PDF 379 kB)

Karl-Åke Axelsson (PDF 490 kB)

Kerstin Björklund (PDF 526 kB)

Kurt Glamheden (PDF 368 kB)

Lars Nylander (PDF 476 kB)

Lennart Skärström (PDF 386 kB)

Nisse Nilsson (PDF 432 kB)

Olle Erixon (PDF 205 kB)

Petter Ervelin (PDF 518 kB)

Pär Gradin (PDF 767 kB)

Roy Ringmann (PDF 224 kB)

Stanislawa Dahlberg (PDF 403 kB)

Sten Bergman (PDF 409 kB)

Sven Svennerud (PDF 496 kB)

Sven-Ove Beck (PDF 382 kB)

Urban Anthav (PDF 533 kB)

Senast uppdaterad: 2019-01-17 13:58