Vi jobbar på Ringhals

Här är några röster från våra anställda om hur det är att arbeta på Ringhals.

Marie Einarsson

Driftingenjör

 Marie Einarsson

– Som driftingenjör på avfallsavdelningen arbetar jag med hur Ringhals på ett säkert sätt tar hand om det radioaktiva avfallet, exempelvis pumpar, rör och arbetskläder. Allt material som varit på kontrollerad sida räknas som radioaktivt avfall tills vi bevisat att det inte är kontaminerat.

– Mitt arbete innebär också att jag utifrån mätningar av radioaktiviteten i komponenter/produkter, beslutar om hur de ska tas om hand, när de inte ska användas mer.

– Morfar tipsade mig att söka till Ringhals när jag blev klar med studierna. Jag började här 1990, då som kemiingenjör. Jag trivs bra, mitt arbete är varierande och jag har mycket kontakt med kollegor på andra kärnkraftverk, vilket är roligt.

Per Alfredsson

Revisionsledare

Per Alfredsson 

– Jag arbetar som revisionsledare på Ringhals 1. Det innebär att jag ansvarar för revisionsarbetena, exempelvis genom att planera avställningsperioden och ge förutsättningar för projekt, underhåll och provningar. Jag ansvarar också för att förberedelser görs innan revisionen startar och att alla jobben under revisionen blir utförda.

– Jag trivs med att ha en roll där jag kan påverka mycket. För mig är det en fördel att ha en hektisk period under revisionen och sedan en lugnare, då jag själv kan styra min arbetstid.

– 1986 började jag som processoperatör på Ringhals 1. Efter några år vidareutbildade jag mig till turbinoperatör och därefter till reaktoroperatör. Ringhals är en bra arbetsplats, här finns en bra teamkänsla.

Ida Albertsson

Processoperatör

Ida Albertsson

– Jag är processoperatör i kontrollrummet på Ringhals 2. Jag trivs jättebra och snart har jag jobbat här i fyra år. Att ronda i anläggningen är en del av mitt jobb. Då kontrollerar jag att de olika komponenterna, exempelvis pumpar, fungerar och låter som de ska.

– I mitt yrke jobbar man skift. Det ger mig omväxling i vardagen, alla dagar blir inte likadana. I skiftlaget jobbar vi väldigt nära varandra och det gör att vi blir sammansvetsade, man kan varandras alla sidor.

– Jag tycker Ringhals är ett bra företag, man tar hand om sina anställda. Om jag vill har jag möjlighet att vidareutbilda mig och jobba inom en annan del av verksamheten.

Kristoffer Vernersson

Bränslebytare

Kristoffer Vernersson

– I april började jag som arbetsledare inom bränslegruppen och har hittills gått med som tekniker för att lära mig yrket. Under revisionerna ansvarar jag för kontakten mellan bränslegruppens skiftlag och andra avdelningar, främst kontrollrummet. Vår uppgift är att sköta reaktor- och bränsleservice, bland annat att byta uranbränslet i reaktorn. Under driftsäsongen arbetar vi med service av utrustningen vi använt under revisionerna.

– Jag har jobbat på Ringhals sedan jag tog studenten och praktiserade också här under studietiden. Mitt första jobb var som mekaniker på Ringhals 3 och 4.

– Det känns bra att jag fått möjligheten att utveckla mig inom företaget. Nya jobbet kommer att bli en utmaning.

Stefan Larsson

Kemist

Stefan Larsson

– Jag är utvecklingsingenjör på kemiavdelningen på Ringhals 3 och 4. Just nu skriver jag på en behovsanalys inför kemisk tvätt av ånggeneratorerna med ett så kallat dispergeringsmedel.

– Mitt mål är att bli specialist inom området sekundärkemi och jag har en personlig utvecklingsplan som jag följer. Sen kommer jag bland annat att ansvara för omvärldsbevakning, så att vi hänger med i utvecklingen inom området.

– Jag har arbetat på Ringhals sedan 1995, inom flera olika områden. Jag trivs bra och det har jag alltid gjort. Jobbet är varierande. Jag har bra arbetskamrater och hela tiden mycket att göra.

Monica Karlsson

Elektriker

Monica Karlsson

– Som underhållsingenjör inom el arbetar jag med underhåll av motorer och generatorer, främst på Ringhals 1. Jobbet innebär att jag planerar förebyggande underhåll och bidrar med tekniskt stöd i förnyelseprojekt och vid reparationer. Jag skriver också instruktioner för hur underhåll ska genomföras och rapporter vid extraordinära händelser.

– Jag har arbetat på Ringhals i 36 år. Det är roligt att ha varit med från början och sett den utveckling som skett. Det bästa med jobbet är utmaningarna jag ställs inför hela tiden. Arbetet är omväxlande och jag har möjligheter att jobba med teknik inom ett brett spann. Jag har bra kollegor och tycker företaget tar hand om sina medarbetare.

Rickard Johansson

Sanerare

Rickard Johansson

– Jag är sanerare och arbetar mest på Ringhals 1. Att vara sanerare innebär bland annat att göra rent efter oljespill och på ytor där det kan finnas radioaktiv smuts. Vi ser till att det är ordning och reda, att saker och ting är på rätt plats. Under revisionerna kör jag travers också, lyfter och förflyttar tunga föremål som behövs för de pågående turbinjobben. Framförallt är det variationen mellan att köra travers och sanera som gör att jag trivs så bra.

– Jag har jobbat på Ringhals sedan 1999 och då började jag som behovsanställd. Den roligaste tiden på året är under revisionerna. Då är det mycket människor ute i anläggningen och det händer mer än under resten av året.

Sigvald Hallberg

Informatör

Sigvald Hallberg

– Jag arbetar som informatör på Ringhals, främst med extern kommunikation. Jag tar bland annat emot besöksgrupper och publicerar information på hemsidan. Det bästa med jobbet är att ta hand om dem som kommer till Ringhals och vill veta mer om kärnkraft. Att möta människor och berätta om något jag tror på är otroligt inspirerande.

– Jag har arbetat inom olika områden på Ringhals. 1978 började jag i kontrollrummet på Ringhals 2 som stationstekniker, eller processoperatör som det numera kallas. Jag har också arbetat som turbinoperatör och 1990 började jag som informatör. Under tiden jag har jobbat här har jag sökt andra jobb, men jag har aldrig hittat något som verkar bättre än det jag har nu.

Senast uppdaterad: 2015-08-17 11:05