Kultur och natur

På Ringhals är det aldrig långt till natur och kultur. Vi värnar om naturen runt kärnkraftverket och har en av landets finaste samlingar av svensk 80-talskonst.

Vår konstsamling

Ringhals äger en stor samling av svensk konst. Mellan 1984 och 1990 köpte vi omkring 650 konstverk av svenska konstnärer som var verksamma då. Inköpen gjordes i samråd med Statens Konstråd. Vi förnyar emellanåt samlingen med nya konstverk. Vår samling av tavlor, skulpturer och textil konst förskönar entréer, matsalar, lunchrum och konferensrum.

Gå konstvandring på Ringhals

Sommartid har vi fasta tillfällen för konstvandringar som intresserade är välkomna att anmäla sig till. Är ni ett större sällskap som vill komma kan vi boka visningar för grupper även andra tider.

Kontakta oss för mer information via telefon 020-66 20 10 eller inforinghals@vattenfall.com

Natur med rikt fågelliv

Våtmarksområdet vid Båtafjorden utanför Ringhals är fullt av fågelkvitter. Över 265 olika arter av fåglar har setts i området, flertalet vadarfåglar. Våtmarken är cirka 220 hektar stor och är klassad som Natura 2000-område, vilket innebär att naturen är värdefull ur ett EU-perspektiv och ska skyddas och bevaras.

Hit kommer varje år en mängd olika arter, exempelvis:

  • den sällsynta brushanen
  • skärfläcka
  • rödbena
  • sydlig kärrsnäppa, enda häckningsplatsen i Halland
  • pilgrimsfalk
  • fiskgjuse

Vi har sponsrat ett fågeltorn, som ger ornitologer och andra intresserade möjlighet att ta del av det rika fågellivet. Kom gärna och titta på fåglarna – men glöm inte kikaren!

Ödhumlan

På strandängarna kring Ringhals betar ödhumlorna – kor som tillhör den gamla norska kreatursrasen Vestlandsk fjordfä.

Ödhumlan har varit utrotningshotad och vi har sedan 1994 bidragit till att rasen bevaras genom att lokalt stötta en lantbrukare som äger en besättning av sådana kor.

Kulturarv

Vi har också verkat för att bevara kulturarvet i bygden genom att restaurera Skällåkra missionskapell och Kersesgården – två byggnader som minner om tiden innan kärnkraften kom hit.

Senast uppdaterad: 2019-01-17 14:02