Närboende

Här har vi samlat information som vänder sig till dig som är granne och närboende till Ringhals.

Tester och arbetsinsatser som låter

Sådant som kan låta är när vi provkör våra reservkraftdieslar och testar högtalare eller ventiler. De arbeten som kan och får göras på dagtid lägger vi i möjligaste mån på normal arbetstid. Vissa lagstadgade tester genomförs oavbrutet under 24 timmar, medan andra tester måste ske utanför normal kontorstid för att inte påverka vår säkerhet. Vi beklagar den eventuella störning det här kan ge.

Fler transporter till Ringhals

Bygget av oberoende härdkylning, OBH, på Ringhals 3 och 4 påbörjades under hösten 2018. Med anledning av det kommer fler transporter än normalt att förekomma till Ringhals framöver. Bygget av OBH drar igång med markarbeten och efter årsskiftet börjar man med byggnaderna, två stycken, en för vardera block. OBH ska vara infört senast vid årets slut 2020 för fortsatt drift efter 2020 enligt myndigheten SSM:s krav. För Ringhals del är planen att det ska vara klart efter revisionerna 2020.

Bullermätning

2018 års bullerkartläggning visar att ljudnivåerna är oförändrade jämfört med de föregående åren och ligger inom tillåtna riktvärden. Mätningarna och tillhörande beräkningar utfördes under mars-april.
Under maj har Ringhals 3 bytt ut transformatorer. Dessa förväntas minska bidraget av buller till omgivningen eftersom de har upphandlats med lägre ljudeffektnivåer än de nuvarande.

Pålarbete Ringhals kaj

Arbetet med att fräscha upp 45, av cirka 200, pålar under Ringhals kaj har pågått i omgångar sedan september 2014 när vädret och vattennivån tillåter. Det är gamla slitna isskydd, betongcylindrar, runt pålarna som vattenbilas bort med eldrivna verktyg. Ett tidsödande arbete som delvis utförs av dykare under vattnet. Enligt mätningar utförda med kvalificerad utrustning överstiger bullret inte gränsvärdet satt av Länsstyrelsen. Parallellt gjuts nya isskydd på de bearbetade pålarna. Arbetet beräknas vara klart 2019.

Framtiden för Ringhals 1 och 2

Ringhals 1 och 2 kommer att tas ur drift 2020 respektive 2019 i samband med de årliga översynsperioderna, revisionerna. Ringhals AB inleder därför samråd med myndigheter, närboende och andra som kan vara berörda.

Läs mer om vad som händer

Utökat markförvar

Den 13 september 2016 höll Ringhals sitt första samråd om ett utökat markförvar. 

Läs ett referat från samrådsmötet 13 september 2016

Ladda ner samrådsunderlag (PDF 232 kB)

Ladda ner en beskrivning om hur markförvaret fungerar (PDF 57 kB)

Läs mer om hur det gick till när Ringhals fyllde på markförvaret i våras

Ställ frågor om Ringhals

Välkommen att ställa frågor om Ringhals. Kommunikationsavdelningen är bemannad normal kontorstid och vi svarar så snart vi kan.

Ställ din fråga här

Senast uppdaterad: 2019-02-26 10:12