Ringhals betydande miljöaspekter 2019

En miljöaspekt är en del av organisationens aktivitet eller verksamhet, produktion eller tjänst som kan påverka miljön.  Ringhals har identifierat fem betydande miljöaspekter för 2019.

Användning av underhållskemikalier

Denna betydande miljöaspekt ingår i miljömålet "Minska antalet kemiska produkter". De kemiska produkter som finns i vårt kemikalieregister ska värderas och där det är möjligt ersättas med produkter som är mindre skadliga för människa och miljö. Till vår hjälp använder vi oss av Kemikalieinspektionens "PRIO-databas" som är ett webbaserat verktyg.

Utsläpp av förbränningsgaser från externa transporter

Varje dag anländer och avgår flera godstransporter till och från Ringhals. Vi jobbar för att i möjligaste mån styra transporterna så att de koncentreras på ett fåtal speditörer och samordnas.

Utsläpp av förbränningsgaser från tjänsteresor

Vattenfall har en reseinstruktion som alla inom koncernen ska följa. Där står det bland annat att tåg ska vara det första valet. Istället för att resa kan man använda videokonferens eller telefon- och webbaserade möten.

Vattenanvändning

Vi ser över vår användning av kommunalt vatten för att kartlägga förbrukningen och optimera den.

Saneringsvatten från verkstäder

Rutiner för sanering av verkstäder utreds. Målsättningen är att minska bidraget av metaller som kommer till avloppsreningsverket från verkstäder.

Senast uppdaterad: 2019-01-15 10:00