Framtiden för R1 och R2

Ringhals 1 och  Ringhals 2 kommer att tas ur drift vid årsskiften 2020 respektive 2019.

Ringhals huvudägare Vattenfall fattade i slutet av april 2015 ett inriktningsbeslut om en förtida stängning av R1 och R2 i tidsintervallet 2018-2020. Ett formellt beslut om stängning har senare tagits av Ringhals styrelse.

Under sommaren 2015 togs på grund av marknadssituationen beslut om att begränsa investeringarna för de båda anläggningarna från 2017 och framåt. Till följd av investeringsbegränsningarna fattade Ringhals beslut om att drift är möjlig som längst till 2020. Ett omfattande analysarbete påbörjades för att planlägga och ta fram en optimal sekvens för att ta de två anläggningarna ur drift. Vid en bolagsstämma den 15 oktober 2015 godkändes den planering som gjorts vilket innebär drift för Ringhals 2 till den årliga revisionen 2019 och för Ringhals 1 till motsvarande 2020.

Drifttiden förlängs

Ringhals styrelse  beslutade 17 november 2017 att förlänga drifttiden för Ringhals 1 och 2 till och med årsskiften 2020 respektive 2019. Detta för att Ringhals på bästa möjliga sätt ska utnyttja det bränsle som Ringhals 1 och 2 har till förfogande. Slutlig avställning blir därmed senast 31 december 2019 för R2 och 31 december 2020 för R1.

Frågor i och med inriktningsbeslut hanteras i projekt

Efter inriktningsbeslutet startades ett projekt på Ringhals för att hantera alla de frågor som en framtida stängning av ett kärnkraftverk innebär. Det handlar om frågor som rör personal och bemanning, tillståndsprocessen, finansiell optimering och anläggningstekniska frågor. Läs mer om arbetet via länk nedan.

För Ringhals 3 och 4 kvarstår befintliga planeringsförutsättningar om drift i 60 år för de båda anläggningarna. 

Läs mer om bakgrunden till den ändrade drifttiden

Vattenfall ändrar inriktning för drifttid för Ringhals 1 och 2 (pressmeddelande 28 april 2015)

Ändrade investeringsplaner påverkar återstående drifttid för Ringhals 1 och 2 (pressmeddelande 4 september 2015)

Ringhals 1 ur drift 2020 och Ringhals 2 2019 (pressmeddelande 15 oktober 2015)

Senast uppdaterad: 2019-01-16 13:33