Produktionshistorik

Ringhals producerar årligen ungefär en femtedel av Sveriges el. Sedan starten har de fyra reaktorerna producerat mer än 800 TWh el. 1 TWh motsvarar hushållsel till 200 000 hem.

Elproduktionen från Ringhals varierar något år från år. Faktorer som påverkar produktionsresultatet är exempelvis revisionslängder, oplanerade produktionsstopp och behov av nedreglering av kraftbalansskäl.

I början av 2015 passerade Ringhals totala produktion 800 TWh el, eller 800 000 000 000 kilowattimmar, sedan starten. Det är mer el än något annat nordiskt kärnkraftverk producerat, och tillräckligt för att förse hela Sverige med el under fem år.

Produktionsvolymen för 2017 var den näst högsta för Ringhals alla driftår. Sammanlagt producerade Ringhals 27,4 TWh under året .

Ringhals produktion i TWh

År R1 R2 R3 R4 Totalt
1999 4,9 6,4 7,0 7,0 25,3
2000 3,2 5,1 6,2 4,1 18,6
2001 5,8 6,3 6,3 6,6 25,1
2002 6,0 6,5 6,9 5,9 25,3
2003 5,1 6,8 6,7 7,0 25,6
2004 6,5 6,8 7,5 7,2 28,0
2005 6,0 5,8 7,2 7,1 26,2
2006 6,5 6,8 6,6 7,1 27,0
2007 5,9 6,4 6,0 7,2 25,5
2008 4,6 5,7 7,6 7,3 25,2
2009 1,3 2,7 8,1 7,5 19,6
2010 3,6 5,6 7,6 7,2 24,0
2011 6,0 1,7 7,1 4,1 18,9
2012 5,5 3,6 8,3 7,0 24,4
2013 6,1 6,3 6,9 7,4 26,7
2014 5,5 4,3 8,1 6,7 24,6
2015 5,8 0 7,7 7,6 21,1
2016 6,5 0,7 7,4 8,3 22,9
2017 4,8 6,4 7,9 8,3 27,4
2018 6,6 6,7 8,1 8,7 30,1
Senast uppdaterad: 2019-02-08 12:16