Produktionshistorik

Ringhals producerar årligen ungefär en femtedel av Sveriges el. Sedan starten har de fyra reaktorerna producerat 800 TWh el. 1 TWh motsvarar hushållsel till 200 000 hem.

Elproduktionen från Ringhals varierar något år från år. Faktorer som påverkar produktionsresultatet är exempelvis revisionslängder, oplanerade produktionsstopp och behov av nedreglering av kraftbalansskäl.

Det bästa driftåret hittills för Ringhals var 2004. Vi producerade då över 28 miljarder kWh, vilket är den högsta elproduktionen sedan anläggningarna startade 1975. Det var ett lugnt år utan oförutsedda händelser, vare sig under drift eller revision.

2009 och 2011 gjordes omfattande moderniseringsarbeten, vilket drog ner den totala produktionen.

Produktionsresultatet 2015 var cirka 21,1 TWh för Ringhals. Att R2 stod stilla hela året var den helt dominerande anledningen till att den sammanlagda produktionen blev lägre än planerat. Dessutom hade de övriga blocken relativt långa revisionsavställningar. För första gången på 2000-talet effektreglerade Ringhals i nämnvärd omfattning. Nästan 0,4 TWh reglerades bort av kraftbalansskäl.

I början av 2015 passerade Ringhals totala produktion 800 TWh el, eller 800 000 000 000 kilowattimmar, sedan starten. Det är mer el än något annat nordiskt kärnkraftverk producerat, och tillräckligt för att förse hela Sverige med el under fem år.

Sveriges elproduktion 2016 var 151,7 TWh, varav kärnkraften stod för cirka 60,5 TWh och där Ringhals stod för 22,9 TWh.

Energiföretagen om elåret 2016: mindre el från vatten och vind – fortsatt låga elpriser.

Ringhals produktion i TWh

År R1 R2 R3 R4 Totalt
1999 4,9 6,4 7,0 7,0 25,3
2000 3,2 5,1 6,2 4,1 18,6
2001 5,8 6,3 6,3 6,6 25,1
2002 6,0 6,5 6,9 5,9 25,3
2003 5,1 6,8 6,7 7,0 25,6
2004 6,5 6,8 7,5 7,2 28,0
2005 6,0 5,8 7,2 7,1 26,2
2006 6,5 6,8 6,6 7,1 27,0
2007 5,9 6,4 6,0 7,2 25,5
2008 4,6 5,7 7,6 7,3 25,2
2009 1,3 2,7 8,1 7,5 19,6
2010 3,6 5,6 7,6 7,2 24,0
2011 6,0 1,7 7,1 4,1 18,9
2012 5,5 3,6 8,3 7,0 24,4
2013 6,1 6,3 6,9 7,4 26,7
2014 5,5 4,3 8,1 6,7 24,6
2015 5,8 0 7,7 7,6 21,1
2016 6,5 0,7 7,4 8,3 22,9
Senast uppdaterad: 2017-02-14 08:16