Revision på Ringhals

Under revisionerna stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra anläggningarna redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Mer än tusen personer brukar vara engagerade i en revision. Några hundra av dem har Ringhals som sin arbetsplats året runt. Övriga hyrs in från externa företag – många från närområdet men också långväga kärnkraftsspecialister från utlandet.

Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering för de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el.

Avställningarna sker vanligtvis främst under perioden maj till september, eftersom energibehovet då är mindre i Sverige.

Planerade revisioner 2017

Ringhals 1: 30 april - 3 juni

Ringhals 2: 24 augusti - 23 september

Ringhals 3: 31 maj - 28 juni

Ringhals 4: 2 augusti – 17 september

Revisionstiderna kan komma att ändras, för senaste information se Nord Pool.

 

Ringhals 1

• 10-årsprover på reaktortanken (Moderatortank, ång- och mava-stutsar      med mera)
• Tömning av wetwell för inspektion
• CAT (containment air test)
• Bränslebyte

Ringhals 2

• Förebyggande underhåll samt provningar och tester styrda av
   myndigheter
• Reparation av ångrör till tryckavlastningsanläggningen, PMR, samt      
   balansering av den ena turbinen
• Bränslebyte

Ringhals 3

• Inspektion av kaskadbassäng A-sida saltvattenutlopp
   tillhörande reaktorns kylsystem.
• Införande av mobila enheter (mobil diesel för spänningssättning
   av favoriserade 500V skenor)
• CAT (containment air test)
• Bränslebyte

Ringhals 4

• Betongåtgärder på utloppskasuner till saltvattensystem för      
  reaktordelen
• Översyn av lågtrycksturbin T42
• Invändig omgummering av förrådstanken för borerat vatten
• Installation av mobila dieselgeneratorer för inkoppling mot DHC-skenor
• CAT (containment air test)
• Bränslebyte

 

Senast uppdaterad: 2017-03-28 08:45