Ringhals ekonomi

Genom att producera el till våra ägare får vi intäkter som täcker våra kostnader för bland annat drift och underhåll, kärnbränsle, skatter och framtida hantering av driftavfallet.

Ringhals AB får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare Vattenfall och Sydkraft Nuclear Power i förhållande till deras ägarandelar. Verksamheten ska i princip inte ge överskott.

2016 var vår produktionskostnad cirka 36 öre/kWh, vilket är något lägre än året före. De totala kostnaderna var cirka 8 miljarder kronor, varav cirka 2,5 miljarder var skatter och avgifter. Bland annat betalade vi cirka 1,6 miljarder kronor i så kallad effektskatt.

Kärnkraftsskatten unik för Sverige

De svenska kärnkraftsföretagen betalar effektskatt oavsett om el produceras eller inte. Ett undantag från regeln är när en reaktor är ur drift i mer än 90 dagar, då reduceras skatten. Skatten beräknas på reaktorernas effekt och inte på hur mycket som produceras. Någon liknande skatt finns inte i andra länder. Det gör att el från svensk kärnkraft inte konkurrerar på lika villkor.

Vid energiuppgörelsen i juni 2016 beslutades att kärnkraftens effektskatt ska fasas ut från 2017.

Kärnkraften betalar alla framtida kostnader nu

För varje kilowattimme el som produceras i ett svenskt kärnkraftverk betalar kärnkraftsföretagen en avgift till kärnavfallsfonden. Pengarna i fonden ska finansiera alla framtida kostnader för:

  • Hantering av allt driftavfall
  • Försäkringar
  • Miljöåtgärder
  • Forskning och utveckling

Under 2016 betalade Ringhals 4,2 öre per producerad kilowattimme till kärnavfallsfonden.

Läs mer om Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

 

Fördelning av Ringhals produktionskostnader 2016

Senast uppdaterad: 2016-07-15 09:25