Ringhals ekonomi

Genom att producera el till våra ägare får vi intäkter som täcker våra kostnader för bland annat drift och underhåll, kärnbränsle, skatter och framtida hantering av driftavfallet.

Ringhals AB får intäkter i huvudsak genom att vi säljer all vår elproduktion till våra ägare Vattenfall och Sydkraft Nuclear Power i förhållande till deras ägarandelar. Verksamheten ska i princip inte ge överskott.

Kärnkraften betalar alla framtida kostnader nu

För varje kilowattimme el som produceras i ett svenskt kärnkraftverk betalar kärnkraftsföretagen en avgift till kärnavfallsfonden. Pengarna i fonden ska finansiera alla framtida kostnader för:

  • Hantering av allt driftavfall
  • Försäkringar
  • Miljöåtgärder
  • Forskning och utveckling

Under 2018 betalade Ringhals 5,2 öre per producerad kilowattimme till kärnavfallsfonden.

Läs mer om Svensk Kärnbränslehantering (SKB).

Fördelning av Ringhals produktionskostnader 2018

Senast uppdaterad: 2019-03-18 13:43