Vår vattenkraftsverksamhet

Vattenkraft är ett förnybart energislag som är ekonomiskt attraktivt, med god leveranssäkerhet och låga koldioxidutsläpp.

Vattenkraft är ett av våra viktigaste områden, och vi är öppna för de tillväxtmöjligheter som finns i Europa.

Vår vattenkraft

Vi äger och driver över 100 vattenkraftverk, varav de flesta finns i Sverige och en del finns i Finland och Tyskland. Vattenkraft står för omkring 30 procent av Vattenfalls totala elproduktion, och det är det viktigaste förnybara energislaget såväl inom Vattenfalls produktion som i det europeiska energisystemet.

Vattenkraft har spelat en stor roll i Vattenfalls historia. Vattenfalls föregångare, Kungliga Vattenfallsstyrelsen, grundades 1909 och hade till uppgift att förvalta den svenska statens investeringar i vattenkraft. Sveriges rika tillgång på älvar och vattendrag utgjorde en fantastisk energikälla för den svenska industrin, som växte rekordsnabbt i början av 1900-talet. Ända sedan dess har vattenkraften fortsatt att spela en avgörande roll såväl för vårt företag som för Sverige.

Vattenfall driver fyra mindre vattenkraftverk och åtta pumpkraftverk i Tyskland. Pumpkraftverken används för att anpassa produktionstakten i perioder med låg respektive hög förbrukning.

I Skandinavien fyller vattenmagasinen i älvarna samma funktion som pumpkraftverken. Den vattenkraft som lagras där är en viktig förutsättning för att kunna reglera den ökande vindkraftsproduktionen.

Vattenfalls vattenkraftverk

Framtidens vattenkraft

Möjligheterna att bygga ny vattenkraft och att bygga ut befintliga vattenkraftverk är små. Elproduktionen från vattenkraft kommer därför att ligga kvar på nuvarande nivå, och ökad produktion kommer främst från andra energislag. Det innebär att andelen el från vattenkraft minskar även om produktionsvolymen är oförändrad.

Vattenfall är en av Europas största operatörer, vilket ger oss en tydlig konkurrensfördel. Vi kommer att hålla möjligheten öppen att växa inom vattenkraft.

Under kommande år investerar vi omkring en miljard kronor för att modernisera och uppgradera våra kraftverk och i omfattande arbeten för att öka dammsäkerheten.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 08:48