Tillsammans ökar vi säkerheten runt våra anläggningar

Många av våra vattenkraftverk är populära besöksmål både för turister och närboende. Vi på Vattenfall vill gärna dela med oss av denna upplevelse.

Men vi vill också göra alla besökare påminda om att verksamheten pågår dygnet runt, året om i våra vattenkraftverk och att det därför är viktigt att du som besökare uppmärksammar de varnings-, informationsskyltar och larmsignaler som finns runt anläggningarna.

Så funkar det

Ett vattenkraftverk har en eller flera turbiner beroende på storlek. Om en turbin går sönder måste vattnet som skulle passerat den ibland ledas förbi. Det görs genom att dammluckan öppnas och vattnet släpps ut genom utskovet. Detta kan också inträffa vid höga flöden när det finns så mycket vatten i älven att kraftverket inte kan ta emot allt via turbinerna.

Det här betyder att det kan vara förenat med livsfara att vistas i torrfåran eftersom vatten plötsligt kan spillas genom utskoven.

Följ därför alltid de varningsskyltar som finns runt våra vattenkraftverk och respektera eventuella varningssignaler.

Du kan läsa mer om säkerheten runt våra kraftverk nedan.

Säkerheten runt våra kraftverk (PDF  595 kB)

 

Senast uppdaterad: 2018-08-23 13:12