Akkats

Om- och tillbyggnaden av vattenkraftverket Akkats, nära Jokkmokk, i Luleälven är Vattenfalls största vattenkraftsprojekt på 20 år.

Akkats byggdes i Luleälven mellan åren 1969 och 1973. Vid den tiden installerades enbart en turbin på 150 MW. Vattenkraftverket byggs nu om och istället för en turbin installeras två som vardera har en effekt på 75 MW.

Ombyggnaden görs efter ett större haveri som inträffade 2002. Efter haveriet kunde kraftverket bara producera 80 procent av sin ursprungliga kapacitet. Under 2004 startade Vattenfall därför en stor ombyggnad av hela kraftverket.

Arbetet med ombyggnaden är omfattande. Totalt har över 60 000 kubikmeter sten sprängts bort för att ge plats till en ny maskinhall och en ny inloppstunnel. Vid ombyggnaden sker även många tekniska förbättringar. Det gamla hydrauliksystemet byts t ex ut mot ett högtryckssystem och därmed minskas mängden olja som behövs för att driva kraftverket med nästan 70 procent jämfört med tidigare.

Genom att byta ut det gamla aggregatet mot två mindre och effektivare aggregat ökar också produktionen med 26 GWh. Den ökningen motsvarar uppvärmningen av drygt 1 200 normalstora villor. Normalårsproduktionen i Akkats kraftverk kommer efter ombyggnaden att uppgå till 591 GWh.

Intensiv byggperiod

Det första nya aggregatet är på plats i kraftverket och producerar el. Arbetet med kraftverkets andra nya aggregat har påbörjats. Gamla vattenvägar har rivits och byggs om. Nu pågår arbetet med att bygga nya vattenvägar och därefter ska det nya aggregatets turbin och generator sättas på plats. Under våren 2016 planeras det helrenoverade Akkats kraftverk tas i drift.

Det stora konstverket, Uvssat davás

Akkats vattenkraftverk ligger på den plats som är inkörsporten till "de stora sjöarna" och världsarvet Laponia. På kraftverket har konstnärerna Bengt Lindström och Lars Pirak skapat en monumentalmålning som på olika sätt anknyter till den samiska kulturen. Kraftverket är sedan dess ett populärt stopp för turister och andra besökare.

Senast uppdaterad: 2015-03-02 14:41