Stornorrfors

Stornorrfors kraftverk i Umeälven är Sveriges energimässigt största vattenkraftverk. Under de senaste åren har stora förändringar skett i och kring kraftverket och dammen i Norrfors. 

Bland annat har en ny utskovslucka byggts i dammen för att ytterligare förstärka säkerheten vid extrema vattenflöden. Vi har också byggt en ny fisktrappa och ett minikraftverk.

Fisktrappan i Norrfors – en av Europas modernaste

I anslutning till dammen har Vattenfall byggt en av Europas modernaste fisktrappor, konstruerad för både upp- och nedvandrande fisk. Uppvandrande lax- och havsöring kan via trappan nå sina naturliga lekplatser i den outbyggda Vindelälven. Nedvandrande fisk på väg mot havet leds via en fiskavledare in och ner genom trappan. Hela fisktrappan, som togs i drift 2010, är 350 meter lång och har 77 "trappsteg".

Den nya fisktrappan är en del av de fiskevårdande åtgärder som Vattenfall har förbundit sig att genomföra vid dammen. Arbetet med att utveckla fisktrappan och fisket i området har skett i nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Vindelälvens fiskeråd, kommunerna längs Ume älv och Vindelälven, Kammarkollegiet, enskilda fiskeintressenter, Länsstyrelsen i Västerbotten samt Havs- och Vattenmyndigheten.

Se filmen om fisktrappan i Stornorrfors

Minikraftverk omvandlar lockvatten till el

När planerna på att bygga en ny fisktrappa började ta form så väcktes också idén om att ta vara på det lockvatten som tappas i den gamla älvfåran för att fisken ska hitta fram till trappan. Resultatet blev ett minikraftverk som omvandlar lockvattnet i fisktrappan till förnybar elenergi.

Fakta

Kraftverket, som har en effekt på 4,7 MW (megawatt) kommer bara att producera el under fiskens upp- och nedvandringstid, det vill säga mellan den 20 maj och den 30 september. Under den här perioden varierar vattenflödet mellan 10 och 23 kubikmeter per sekund. Resten av året leds vattnet, utöver mintappningen 0,3 kubikmeter per sekund, vidare till Stornorrfors kraftverk där det används i den löpande elproduktionen.

Senast uppdaterad: 2018-08-23 14:49