Vattenkraftens påverkan och roll i energisystemet

Vattenkraften har kanske aldrig tidigare varit så omdiskuterad som den är idag. Myndigheter på alla nivåer, fiskeintressen, miljöorganisationer, energibranschen och politiker ska se till att Sverige möter de krav som ställs bland annat från EU:s ramdirektiv för vatten.

För Vattenfall är det viktigt att vara aktiv i den debatten men även att öppet redovisa de fakta som vi har tagit fram kring just vattenkraftens roll och betydelse.

På den här sidan har vi samlat några av de aktuella utredningar som Vattenfall och andra intressenter och myndigheter har gjort kring vattenkraften. Här hittar du också en sammanställning av de större miljöprojekt vi har genomfört och som vi arbetar med just nu.

Program för biologisk mångfald

Vi tror inte att en minskad vattenkraftproduktion är det bästa för miljön. Vi tror däremot att det finns en stor potential för att genomföra åtgärder för biologisk mångfald utan påverkan på vattenkraftproduktionen. Under året som gått arbetar vi därför vidare i vårt "Program för biologisk mångfald". Vår ambition med detta arbete är att stärka och förbättra den biologiska mångfalden runt och i våra älvar samtidigt som påverkan på den viktiga vattenkraftproduktionen blir så liten som möjligt.

Senast uppdaterad: 2018-10-17 14:18