Vår vindkraftsverksamhet

Vattenfall fortsätter genom sin vindverksamhet att vara en ledande aktör inom havsbaserad vindkraft i världen, och behåller även sin ställning som ett av de ledande företagen inom landbaserad vindkraft i Danmark och Nederländerna.

I nuläget har vi en portfölj med omkring 1 100 vindkraftverk i drift med en total installerad kapacitet på 2 751 MW i fem länder.

Viktiga händelser 2017

  • Invigning av den landbaserade vindkraftsparken Ray – Vattenfall invigde vindkraftsparken Ray i Northumberland, Storbritannien i juli. Parken består av 16 vindkraftverk med en total kapacitet på drygt 54 MW och kommer att förse 30 000 brittiska hushåll med el.
  • Invigning av den havsbaserade vindkraftsparken Sandbank – Den havsbaserade vindkraftsparken Sandbank, ett samarbete mellan Vattenfall och Stadtwerke München, invigdes i juli. Parken består av 72 vindkraftverk och har en installerad kapacitet på 288 MW som kommer att förse 400 000 tyska hushåll med förnybart producerad el.
  • Invigning av den landbaserade vindkraftsparken Pen y Cymoedd – Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark, Pen y Cymoedd i Wales invigdes. Parken består av 76 vindkraftverk med en total installerad kapacitet på 228 MW och kommer att förse 188 000 hushåll med el.
  • Förvärv av 118 MW landbaserat vindkraftsprojekt i Nederländerna – Vattenfall har förvärvat projektet för utbyggnaden av vindkraftsparken Wieringermeer Extension för att bygga ytterligare 32 vindkraftverk med en kapacitet på 118 MW i anslutning till bolagets befintliga Wieringermeer-projekt. Vindkraftsparken förväntas tas i drift under 2019.
  • Repowering och utbyggnad av den största nederländska vindkraftsparken – Vattenfall beslutade att investera mer än 200 miljoner EUR i repowering och utbyggnad av den landbaserade vindkraftsparken Wieringermeer i Nederländerna. Vattenfall kommer till 2020 att ersätta de gamla vindkraftverken med den senaste tekniken. Kapaciteten kommer att uppgå till 180 MW fördelat på 50 turbiner. Tillsammans med förvärvet av intilliggande Wieringermeer Extension uppgår den planerade kapaciteten till 298 MW.
Senast uppdaterad: 2018-03-28 10:55