Vår vindkraftsverksamhet

Vindkraften är det snabbast växande energislaget i Europa, och den spelar en viktig roll i strävan efter att uppnå EU:s klimatmål.

Vattenfall är en ledande utvecklare och operatör av vindkraft.

Vår vindkraftsverksamhet

Vi har över 1 000 turbiner i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Sammantaget producerade dessa turbiner nästan 6 TWh el under 2016.

Framtidens vindkraft

Vattenfall ser stora tillväxtmöjligheter inom vindkraft, även om lönsamheten är avhängig av stödsystem.

Vindenergiprojekt som är under utveckling eller där byggandet har påbörjats är till exempel följande:

  • Den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev (407 MW) utanför Danmarks västkust. Horns Rev 3 kommer att tas i drift 2019/2020 och leverera el till 425 000 danska hushåll.
  • Vattenfall beslutade att investera omkring 335 miljoner brittiska pund (motsvarande cirka 3,7 miljarder kronor) i en havsbaserad vindkraftpark (92 MW) utanför Aberdeen i Skottland. Vindkraftparken förväntas vara driftklar 2018.
  • Vattenfall förvärvade ett tyskt havsbaserat vindkraftprojekt i Nordsjön (Global Tech II-projektet) med det slutgiltiga målet att bygga upp till 79 vindkraftverk.
  • Vattenfall har inlett projekteringen av två vindkraftparker i Storbritannien: Norfolk Vanguard och Norfolk Boreas.
  • Vattenfall har vunnit upphandlingen om byggandet av två vindkraftparker utanför Jyllands västkust.
  • Vattenfall vann upphandlingen om att uppföra den havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak (600 MW) i Danmark. När den tas i drift kommer den att förse 600 000 danska hushåll med el.

Vattenfalls investeringsplan (på engelska)

Pågående vindkraftprojekt i Sverige

Senast uppdaterad: 2017-05-31 11:42