Vindkraft

Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa och den är viktig för att uppnå EU:s klimatmål.

Vattenfall är en av de största utvecklarna och operatörerna av vindkraft i Europa och vi ska fortsätta att expandera inom vindkraft.

Vår vindkraftsproduktion

Vattenfall har över 1 000 vindkraftverk i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Tillsammans producerade dessa nästan 6 TWh el under 2015.

Från 2009 till 2012 fördubblade vi vår vindkraftsproduktion. Ett av våra hållbarhetsmål är att växa snabbare inom förnybara energislag än den genomsnittliga tillväxttakten på våra marknader. Därför kommer vi under perioden 2014–2018 att investera ytterligare 11 miljarder SEK i vindkraft i Norden, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

I Sverige har vi drygt 170 vindkraftverk. I Öresund har vi Lillgrund vindkraftpark som är Sveriges största svenska vindkraftpark till havs. På land har vi bland annat Stor-Rotliden och Juktan Vindkraftpark i Västerbotten, Östra Herrestad och Höge Väg Vindkraftpark i Skåne, Hjuleberg och Högabjär-Kärsås vindkraftpark i Halland samt Näsudden på Gotland.

Under 2015 investerade vi drygt 1,1 miljarder på tre nya vindkraftparker på land i Sverige: Högabjär-Kärsås, Höge Väg och Juktan. Totalt producerar dessa årligen hushållsel till närmare 60 000 hem.

Du hittar mer information om våra projekt, vår vindkraftsproduktion och vindkraft i allmänhet i spalten här intill.

Framtidens vindkraft

Vattenfall ser stora tillväxtmöjligheter inom vindkraft, även om lönsamheten är beroende av stödsystem. Vindkraftsprojekt som är under utveckling eller som vi har börjat bygga är till exempel:

  • Vindkraftparken Pen y Cymoedd i området Woodland Estate i Wales, Storbritannien, som består av 76 vindkraftverk och beräknas vara klar i slutet av 2016.
  • Den havsbaserade vindkraftparken Sandbank i Nordsjön. Nästan alla de 72 fundamenten är på plats och monteringen av turbinerna påbörjas under sommaren 2016.
  • Horns Rev 3 utanför den danska västkusten, som planeras att tas i drift den 1 januari år 2020.


Vindkraftprojekt utanför Sverige

Vindkraftprojektet Pen y Cymoedd (på engelska)

Vindkraftparken Sandbank i Nordsjön (på engelska)

Den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev 3 (på engelska)

Senast uppdaterad: 2017-04-24 15:41