Vindkraft

Vindkraft är det snabbast växande energislaget i Europa och den är viktig för att uppnå EU:s klimatmål.

Vattenfall är en av de största utvecklarna och operatörerna av vindkraft i Europa och vi ska fortsätta att expandera inom vindkraft.

Vattenfall har över 1 000 vindkraftverk i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Tillsammans producerar dessa omkring 4 TWh el varje år.

Från 2009 till 2012 fördubblade vi vår vindkraftsproduktion. Ett av våra hållbarhetsmål är att växa snabbare inom förnybara energislag än den genomsnittliga tillväxttakten på våra marknader. Därför kommer vi under perioden 2014–2018 att investera ytterligare 11 miljarder SEK i vindkraft i Norden, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

I Sverige har vi cirka 130 vindkraftverk. I Öresund har vi byggt Lillgrund vindkraftpark som är Sveriges största svenska vindkraftpark till havs. På land har vi byggt Stor-Rotliden vindkraftpark i Västerbotten, Östra Herrestad vindkraftpark i Skåne och Hjuleberg vindkraftpark i Halland.

Nu investerar vi drygt 1,1 miljarder och bygger ytterligare tre vindkraftparker på land i Sverige. Totalt kommer dessa tre nya parker som beräknas stå klara till 2016 att tillsammans årligen producera hushållsel till närmare 60 000 hem.

Du hittar mer information om våra projekt, vår vindkraftsproduktion och vindkraft i allmänhet här till höger.

Framtidens vindkraft

Vattenfall ser stora tillväxtmöjligheter inom vindkraft, även om lönsamheten är beroende av stödsystem.

Vindkraftsprojekt som är under utveckling eller som vi har börjat bygga är till exempel vindkraftparken Klim, som kommer att vara Danmarks största vindkraftpark på land när den tas i bruk 2015. Vindkraftparken Pen y Cymoedd i området Woodland Estate i Wales, Storbritannien, består av 76 vindkraftverk och beräknas vara klar i slutet av 2016. I East Anglia i Storbritannien planeras en omfattande havsbaserad vindkraftpark, i ett samarbete mellan Vattenfall och ScottishPower Renewables. Området ligger 14 kilometer från Norfolks och Suffolks kust och är cirka 6 000 kvadratkilometer stort.

Vindkraftsprojekt utanför Sverige

Film om vindkraftparken Klim (på danska)

Vindkraftsprojektet Pen y Cymoedd (på engelska)

Den havsbaserade vindkraftszonen i East Anglia (på engelska)

Senast uppdaterad: 2015-08-17 10:30