Branschens uppförandekod

Vattenfall är först med att bli godkänd och ansluten till branschens uppförandekod.

Ett medlemsföretag i Svensk Vindenergi/Svensk Vindkraftförening som är anslutet till uppförandekoden har granskats med avseende på uppfyllande av koden. Förutom att följa lagar och regler, ska de bland annat visa hur de arbetar mot korruption och mutor, ha rutiner för kommunikation vid etablering av vindkraftverk och vid drift samt följa upp underleverantörer och samarbetspartners. En uppföljning av uppförandekoden kommer att ske en gång per år.

Aktivt ansvarstagande

En anslutning till uppförandekoden visar på ett aktivt ansvarstagande gentemot omvärlden.

Anslutningsbevis (PDF 212 kB)

Uppförandekod (PDF 894 kB)

Symbol för branschens uppförandekod.

Senast uppdaterad: 2015-08-11 11:11