Hjuleberg vindkraftpark

I Falkenbergs kommun finns vindkraftparken Hjuleberg, som omfattar 12 vindkraftverk.

Vindkraftparken består av 12 vindkraftverk från Siemens som vardera har en effekt på 3 MW. Vindkraftverken har en tornhöjd på 92,5 meter och en rotordiameter på 113 meter. Den totala effekten är 36 MW, vilket gör att anläggningen med sitt goda vindläge kommer att producera cirka 98 GWh under ett normalår. Det motsvarar det årliga behovet av förnybar hushållsel till mer än 18 000 hem.

Servicekontor

Granne till Hjuleberg finns Högabjär-Kärsås vindkraftpark. Där finns det servicekontor som ansvarar för service och drift av både Hjuleberg och Högabjär-Kärsås. Fem personer är stationerade där måndag-fredag och under vissa perioder är det fler personer på plats till exempel när vindkraftverken ska genomgå service.

En folder med information och karta för de båda parkerna finns till höger under rubriken Mer om Hjuleberg vindkraftpark.

Projekthistorik

I början av 2008 startade vindkraftprojektet på mark som arrenderas av en privat markägare. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) lämnades in till Miljöprövningsdelegationen (MPD) på länsstyrelsen i Hallands län den 30 december 2008. Tillstånden vann slutligen laga kraft under 2011 och bygget kunde påbörjas under 2013. Hela vindkraftparken stod klar och levererade el ut på nätet under maj månad 2014. Det officiella invigningen hölls i parken den 20 maj 2014.

Senast uppdaterad: 2017-08-30 13:49