Miljö vid Högabjär vindkraftpark

För att miljön ska påverkas så lite som möjligt gör vi miljöstudier såväl före som under och efter byggnationen av vindkraftparken.

I miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, redogörs för konsekvenserna av en vindkraftpark med hänsyn till naturen, flora, fauna och landskapsbild.

Ansökan om miljötillstånd och MKB för Högabjär vindkraftpark lämnades till Miljöprövningsdelegationen i Hallands län den 15 november 2011.

Här kan du ta del av miljökonsekvensbeskrivningen:

Miljökonsekvensbeskrivning

Senast uppdaterad: 2013-12-18 13:18