Höge Väg vindkraftpark

Vid Maltesholm i Kristianstads kommun finns Vattenfalls vindkraftpark Höge Väg, som omfattar 18 vindkraftverk.

Pågående arbeten

Sedan augusti 2017 pågår en 18-månadersservice av samtliga vindkraftverk i parken.

Vattenfall utför en fågelinventering på Höge Väg. Undersökningen är en före-efter studie med insamling av data ett år före byggnation av parken år 2014 samt ett och flera år efter att vindkraftverken kommit på plats och i drift. Fältstudierna 2016 omfattade inventering av tre våtmarker, häckande rovfåglar, nattskärra samt linjetaxering längs transekter. Fältstudierna 2017 omfattar, förutom ovan beskrivna, även en GPS-loggstudie av nattskärra med syftet att dokumentera revir, habitatval och aktivitetsnivå nära verken.

Fakta om projektet

Vindkraftparken omfattar 18 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 38 MW. Vindkraftverken beräknas årligen producera cirka 107 GWh, vilket motsvarar hushållsel till cirka 21 500 hushåll. Vindförutsättningarna är goda i området och parken bidrar med en betydande mängd förnybar el till södra Sverige, där förbrukningen är som störst i landet.

Det är den spanska vindkrafttillverkaren Gamesa som har levererat vindkraftverken. Höge Väg vindkraftpark är Vattenfalls största vindkraftpark i södra Sverige.

Om vindkraft

Senast uppdaterad: 2018-05-28 16:00