Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund i Öresund är Vattenfalls största havsbaserade vindkraftpark i Sverige.

Vindkraftparken Lillgrund invigdes 2008. Parken producerar 330 GWh el per år, vilket motsvarar hushållsel till drygt 60 000 hem. Lillgrund är en viktig del i Vattenfalls stora satsning på vindkraft och på förnybar elproduktion.

Fakta om Lillgrund:

  • 48 vindkraftverk till havs
  • 110 MW i installerad effekt
  • Årlig produktion cirka 330 GWh, vilket ger hushållsel till drygt 60 000 hem
  • Ligger cirka 7 km från svenska kusten, söder om Öresundsbron
  • Vindkraftverkens totalhöjd cirka 115 meter upp till vingspetsen
  • Rotordiameter 93 meter
  • Hastighet 6-16 varv per minut
  • Investeringskostnad omkring 1,8 miljarder kronor
Senast uppdaterad: 2016-06-09 16:12