Rapporter från Lillgrundprojektet

I boken om Lillgrundprojektet "Lillgrund vindkraftpark – ett svensk pilotprojekt inom havsbaserad vindkraft" sammanfattar vi våra erfarenheter inom områden som teknik och projektgenomförande, miljö- och tillståndsfrågor, acceptans och kommunikation, drift och underhåll samt produktionsutvärdering.

Här kan du ta del av de underlagsrapporter som ligger till grund för boken. Dokumentationen är en del av det pilotstöd som Vattenfall fick av Energimyndigheten för att bygga Lillgrund.

1. Kommunikation och acceptans

Communication Lillgrund (PDF 2 MB)

2. Teknisk beskrivning

Technical Description Lillgrund Wind Power Plant (PDF 4 MB)

Modeling and Simulation Master thesis 2.2, Rapport (PDF 3 MB)

Modeling and Simulation Master thesis 2.2, Appendix A-D (PDF 13 MB)

Modeling and Simulation Master thesis 2.2, Appendix E (PDF 12 MB)

Modeling and Simulation Master thesis 2.2, Appendix F (PDF 12 MB)

Modeling and Simulation Master thesis 2.2, Appendix G (PDF 10 MB)

3. Byggnation

Experiences from the construction and installation of Lillgrund wind farm (PDF 415 kB)

Offshore Cable Installation - Lillgrund (PDF 2 MB)

Testing and Commisioning of Lillgrund Wind Farm (PDF 179 kB)

4. Miljöaspekter

Birds in Southern Öresund in relation to the wind farm at Lillgrund (PDF 2 MB)

Environmental Monitoring of Marine Flora & Fauna (PDF 3 MB)

Environmental Monitoring - Lillgrund Offshore Wind Farm (PDF 526 kB)

Archaeological for Establishing Offshore Wind Farms in Sweden (PDF 2 MB)

Lillgrund Wind Farms - Visual effects (PDF 3 MB)

5. Drift och underhåll

Service and Maintenance - Lillgrund Offshore Wind Farm (PDF 490 kB)

6. Produktionsanalys

Assessment of the Lillgrund Wind Farm - Power Performance (PDF 3 MB)

Meteorological conditions at Lillgrund (PDF 2 MB)

Energy production forecasting. Experiences from Lillgrund (PDF 759 kB)

7. Upphandling, ekonomi och juridik

Analysis of 'All risk' insurance from an offshore  wind farm perspective (PDF 177 kB)

Återställande av havsbaserad vindkraft (PDF 199 kB)

Senast uppdaterad: 2014-02-04 15:12