Östra Herrestad vindkraftpark

Östra Herrestad vindkraftpark i Simrishamns kommun är ett exempel på hur en utbyggnad av vindkraften kan samverka med en ökad biologisk mångfald.

Östra Herrestad vindkraftpark byggdes 2010. Vindkraftverken är av typ Vestas V90 med en rotordiameter på 90 meter och en totalhöjd på 125 meter.

Parken ligger i ett öppet slättlandskap på fem markägares ägor. Jämna och starka vindar gör att den producerar förnybar el motsvarande cirka en femtedel av kommunens totala elbehov (inklusive industrier). Omvandlat till enbart hushållsel kan samma produktion försörja 11 000 hem.

Drift och service

Produktionen i parken följer förväntade siffror.

Servicen på samtliga vindkraftverk görs var sjätte månad med en större årlig service. Under 2016 byttes en växellåda ut.

Sveriges första kreotoppark

Vindkraftparken är den första i Sverige som har anlagda kreotoper. Det är ett pilotprojekt som syftar till att visa att en utbyggnad av vindkraften kan samverka med en ökad biologisk mångfald. I samarbete med Jordbruksverket anlades fem småbiotoper, så kallade kreotoper, i parken.

Genom att plantera bärbuskar, nypon och vildapel och genom att så in solrosor och ängsblommor kan man ge skydd och mat åt småfåglar och insekter. En sandhög med ved fungerar som boplats för många insekter, till exempel bin och rovinsekter som lever på bladlöss och på så sätt fungerar som naturliga skadebekämpare. Insekter som pollinerar kan ge större skördar. Valet av växter säkrar att de inte sprider sig till odlingsytorna.

Framtidsparken

Att sätta namn på de nio verken var något som engagerade många närboende. Under invigningsdagarna arrangerade Gärsnäs byalag en omröstning om bästa namnförslag på de nio verken. Med klar majoritet röstades följande namn fram: Kraftvingen, Framtidsvingen, Miljövingen, Sparvingen, Ekonomivingen, Energivingen, Elvingen, Nutidsvingen och Naturvingen. Parken går i folkmun under namnet Framtidsparken.

Senast uppdaterad: 2017-09-20 14:43