Pågående vindkraftprojekt

Vi tar ansvar för miljö och klimat, till exempel genom en kraftig satsning på utbyggnad av förnybar energiproduktion. De senaste tre åren har vi mer än fördubblat vår elproduktion från vindkraft.

Under 2015 byggde vi tre nya vindkraftparker: Höge Väg i Kristianstad, Högabjär-Kärsås i Falkenberg och Juktan i Sorsele.

På många andra håll undersöker vi möjligheterna att bygga mer vindkraft, både till havs och på land.

Våra vindkraftprojekt i Sverige

Senast uppdaterad: 2018-05-09 16:15