Abmoberget vindkraftpark

Kungsörnar stoppar fortsatt projektering av en vindkraftpark på Abmoberget.

Vattenfall beslutade våren 2013 att undersöka möjligheterna att etablera vindkraft på Abmoberget som ligger i Sorsele kommun, nordost om Blattnicksele.

Efter omfattande studier av kungsörnarnas flygrörelser i området samt att det finns ett för den regionala populationen viktigt revir i området, väljer Vattenfall i nära dialog med ornitologerna att avbryta projektet, ett halvår senare.

Utöver denna förekomst av kungsörn så finns det också andra motstående intressen såsom rennäring, naturvärden och friluftsliv som Vattenfall har tagit hänsyn till och beaktat i beslutet att avbryta projektet.

Abmobergets omfattning

Projektet omfattade ett vindfångstområde som beräknades ha en potential för cirka 20 vindkraftverk vilket hade kunnat ge förnybar hushållsel till 35 000 hem.

Vindkraftprojektet i Sandberget påverkas

I och med att projekt Abmoberget läggs ned så kommer det även att påverka det parallella projektet Sandberget vindkraftpark. Det projektet som ligger sydost om Blattnicksele pausas under tiden som vi fokuserar på att hitta nya lämpliga platser för vindkraft i närområdet.

Den främsta anledningen är att det krävs en större etablering än 20 vindkraftverk för att kunna bära kostnaden för nätanslutning.

Tack

Vi beklagar att vi behövde avsluta projektet, särskilt med tanke på det positiva mottagande som kommunen och allmänheten visade för våra vindkraftplaner i området.

Vattenfalls intensiva klimatarbete fortsätter i andra vindkraftprojekt i både Sverige och övriga Europa där Vattenfall är verksam.

Senast uppdaterad: 2013-10-28 16:09