Eriksmåla vindkraftpark

Vattenfall har avslutat projektet att etablera vindkraft i Eriksmåla, Emmaboda kommun, efter noggranna och omfattande vindmätningar på plats.

Eriksmåla

Under ett års tid genomförde Vattenfall vindmätningar i området omkring Eriksmåla i Emmaboda kommun för att undersöka möjligheterna att etablera vindkraft på platsen.

För svaga vindar i Eriksmåla

Resultatet från mätningarna visade att vindförhållandena inte var tillräckligt goda för att nå lönsamhet med dåvarande, tillgänglig teknik. Vi avslutade därför projektet och pågående tillståndsprövning.

Tack

Vi beklagar att vi behövde avveckla projektet, särskilt med tanke på det positiva mottagande som kommunen och allmänheten visade för våra vindkraftplaner i området

Vattenfalls intensiva klimatarbete med förnybar energi i form av vindkraft fortsätter på andra håll i Sverige och Europa.

Senast uppdaterad: 2013-10-31 14:14