Gunnarsvattnet vindkraftpark

Vattenfall har avslutat projektet att etablera vindkraft i Gunnarsvattnet, Lilla Edet, efter att kommunen valde att inte stötta förslaget.

Området omkring Stora Gunnarsvattnet i Lilla Edets kommun har goda vindförhållanden och avstånd till bebyggelse. Området har dessutom utsetts till riksintresse för vindkraft.

Kommunen gick emot projektet

Vattenfall lämnade in en ansökan om miljötillstånd för etablering av en vindkraftpark i Gunnarsvattnet under 2008. Trots goda förutsättningar för vindkraft valde Lilla Edets kommun att inte godkänna projektet i tillståndsprövningen. Länsstyrelsen avslog därför Vattenfalls ansökan i januari 2011, och vi avslutade projektet.

Tack

Vi beklagar att vi behövde avveckla projektet i Stora Gunnarsvattnet. Vattenfalls intensiva klimatarbete med förnybar energi i form av vindkraft fortsätter på andra håll i Sverige och Europa.

Senast uppdaterad: 2013-10-31 14:10