Hornsberg vindkraftpark

Vattenfall har avslutat projektet att etablera vindkraft i Hornsberg, Valdemarsvik kommun, efter noggranna och omfattande vindmätningar på plats.

Förstudier pekade på att det var goda vindförhållanden i Hornsberg, Valdemarsvik. Vattenfall ägnade ett år åt att vidare undersöka vindförhållanden i området med planen att etablera en vindkraftpark. En opinionsundersökning som vi gjorde visade att kommuninvånarna var positiva till vindkraftparken.

Inte lönsamt med vindkraftpark i Hornsberg

Resultatet från mätningarna visade att en vindkraftsetablering inte var tillräckligt lönsam i Hornsberg med den teknik som Vattenfall hade tillgång till. Vi avslutade därför projektet och den pågående tillståndsprövningen.

Tack

Vi beklagar att vi behövde avveckla projektet, särskilt med tanke på det positiva mottagande kommunen och allmänheten visade för våra vindkraftplaner i området.

Vattenfalls intensiva klimatarbete med förnybar energi i form av vindkraft fortsätter på andra håll i Sverige och Europa.

Senast uppdaterad: 2013-10-31 14:06